Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä täytyy huolehtia avioliiton esteiden tutkinta. Siinä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu.

Esteitä avioliitolle ovat esimerkiksi jo voimassa oleva avioliitto ja liian läheinen sukulaisuussuhde. Esteiden tutkintaselvityspyyntö tulee jättää vähintään seitsemän päivää ennen vihkipäivää, ja jos toinen puolisoista ei ole Suomen kansalainen, voi tutkinnassa mennä jopa viikkoja.

Avioliiton esteiden tutkinta

Kuulutetaanko kirkossa?

Jumalanpalveluksessa on tapana lukea naimisiin menevien nimet. Heille ja heidän yhteiselle tulevaisuudelleen rukoillaan Jumalan siunausta.Tätä kutsutaan vanhan tavan mukaan kuulutusten lukemiseksi.

Omien kuulutusten lukemispäivän voi sopia kirkkoherranvirastossa, jos haluaa varmistaa, että pääsee paikalle.

Kuulutukset voidaan myös lukea useammassa kuin yhdessä kirkossa.

Kerrotaanko naimisiin menostanne lehdessä?

Avioliittoon vihittyjen nimet julkaistaan myös häiden jälkeen Kirkko ja kaupunki -lehdessä sekä lehden näköisversioissa internetissä.

Jos ei halua nimiä julkaistavan, asiasta on sovittava kirkkoherranvirastossa etukäteen.

► Seuraava vaihe: Vihkikeskustelu - suunnitellaan juhla