Tikkurilan seurakunnan muskarit

Muskaritoiminta painottuu pienten (noin 0 - 2v.) lasten perheryhmiin, jolloin lapsen mukana musisoimassa on oma vanhempi tai muu läheinen aikuinen. Musiikillisen toiminnan tarkoitus on olla sekä ilon tuojana kaikille läsnäolijoille, että kehityksen tukena lapsille. Tärkeänä osana painottuu lapsen ja oman aikuisen välisen vuorovaikutuksen tukeminen. Omassa tutuksi tulevassa ryhmässä vuorovaikutuksen taajuudet laajenevat pikkuhiljaa ryhmän keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Musiikin elementteihin tutustutaan liikkuen (ja liikutettuna), leikkien, soittaen, laulaen ja kuunnellen. Perussykkeen ja rytmin osuus on suuressa roolissa. Näin ollen köröttelyleikit ja liikkeessä mukana oleminen korostuu, ja muovautuu lapsen kasvaessa hänen omaan liikkumiseen. Oleellisena tavoitteena on myös tuottaa positiivinen suhde musiikkiin.

Musiikkikasvatuksen tavoitteena on musiikillisten tavoitteiden ohella kehittää ja vahvistaa mm. lapsen itseilmaisua ja kielen kehitystä, liikunnallisia perustaitoja, sosiaalisia taitoja sekä keskittymis-, tarkkaavaisuus- ja hahmottamistaitoja.

Muskari tutustuttaa lasta ja perhettä kotiseurakuntaan ja sen toimintaan. Seurakunnan muskarin on tarkoitus tuoda ilon pisaroita arkeen sekä lapsille että aikuisille, turvallisessa, hyväksyvässä ja yksilöä arvostavassa ilmapiirissä.

Kevätlulukausi 2023 alkaa  vk 2, 9.1.2023 alkaen.

Kevätkaudella vk 8 on talviloma kuten koululaisilla. Muskareiden hinta on 50 € kevätkausi, seurakunnan jäseneltä 35 €/kausi. Lasku toimitetaan ryhmässä käteen, ellei ole paikalla lasku lähetetään postitse. Mahdollisia muskariopettajan sairastumisen vuoksi väliin jääviä yksittäisiä muskareita ei korvata. Kevätkausi on vk 2-20. Väliin jäävistä lomakerroista tiedottaa muskariopettana, mm. koululaisten lomat, pääsiäinen sekä tilanteesta riippuen muut juhlapyhät.             

Jokainen vanhempi huolehtii hygieniasta ja turvaväleistä muskaritoiminnan ajan. Yhtään sairaana ei voi osallistua muskariin. Vauvoille omat viltit mukaan. 

Kauden kevät 2023 muskareiden aikataulut muuttuvat Ilolassa talviloman jälkeen 27.2. alkaen. Tikkurilassa nykyiset ryhmäajat pysyvät koko kevään ajan. Tammiston ajat pysyvät samana kuin ennen.

Maanantaisin Ilolassa, Perhepäivän yhteydessä.

klo 9. 2021 syntyneille kaksi paikkaa

klo 9.30 sisarusmuskari 2022-2020 syntyneille, ilmoita kumpikin lapsi erikseen TÄYNNÄ  (ilmoittautua voi vain varalle)

klo 10.15 keväällä 2022 syntyneille, TÄYNNÄ, (ilmoittautua voi vain varalle)

klo 10.45. loppuvuodesta 2022 syntyneet vauvat, TÄYNNÄ, (ilmoittautua voi vain varalle)

Ryhmissä 12 lasta aikuisen kanssa.

 

Tiistaisin Tammistossa, paikalla lastenohjaaja auttamassa käytännöissä.

klo 9.00 2021-22 syntyneille, TÄYNNÄ (ilmoittautua voi vain varalle)

klo 9.45  loppuvuodesta 2021 syntyneille  yksi paikka.

klo 10.30 2022 syntyneille, TÄYNNÄ,  (ilmoittautua voi vain varalle)

klo 11.15 loppuvuodesta 2022 syntyneille, TÄYNNÄ (ilmoittautua voi vain varalle)

 

Torstaisin Tikkurilassa kirkolla, tila Valo 1 krs. 

klo 9.00 alkuvuodesta 2021 syntyneille, paikkoja on useita

klo 9.30 loppuvuodesta 2021 syntyneille, TÄYNNÄ, (vain varalle voi ilmoittautua) 

klo 10. 2022 syntyneille vauvoille, TÄYNNÄ, (vain varalle voi ilmoittautua) 

klo 10.30 keväällä 2022 syntyneille TÄYNNÄ, (vain varalle voi ilmoittautua)   

klo 11.15 toinen ryhmä loppuvuodesta 2021 syntyneille, TÄYNNÄ, (vain varalle voi ilmoittautua) 

KLO 11.45 loppuvuodesta 2022 syntyneet vauvat TÄYNNÄ, (vain varalle voi ilmoittautua) 

Ryhmissä 12 lasta aikuisen kanssa.

Muskareista voit tiedustella sähköpostilla paivi.romula@evl.fi

 

Muskareiden ilmoittautuminen kevät 2023. Ryhmät ovat samat kuin syksyllä 2022, jotenka ilmoittaudu niihin halutessasi johonkin olemassa olevaan ryhmään. Syksyllä 2022 syntyneiden vauvojen muskareihin ilmoittautuminen on auki. Uudet vauvaryhmät ovat kevätkaudella 2023 Ilolan seurakuntatalolla klo 12, Tammistossa klo 10.30 sekä Tikkurilan kirkolle klo 13.  tästä

Tieto muskaripaikasta tulee annettuun sähköpostiin. Muskariopettajana toimii kevää 19.5. saakka Tikkurilan kirkolla ja Ilolassa Miira Tyni ja Tammistossa Ritva-Leena Tuuli.

 

Varaudumme turvalliseen toimintaan näillä toimenpiteillä:

#  Ryhmään tullaan vain terveenä.

# Kädet pestään ennen ryhmään tuloa ja pois lähtiessä.

# Aikuiset huolehtivat turvaväleistä.

# Ryhmiin ei toistaiseksi oteta vierailijoita.

# Panostamme lelujen ja soitinten sekä tilojen päivittäiseen puhdistukseen.

# Noudatamme meille annettuja turvallisuusohjeita, joita päivitetään tilanteen mukaan.

Mahdollisista muutoksista tiedotamme ryhmissä, seurakunnan facebooksivuilla ja kuukakusikirjeessä.

Muskarihiiri kurkkaa.

Ota yhteyttä

varhaiskasvatuksenohjaaja
Tikkurilan seurakunta
PL 69
01301 Vantaa

Minulle tärkeintä työssäni on lasten ja perheiden kohtaaminen elämän erilaisissa tilanteissa. Parhaan palautteen saan lapsilta, jotka nään kerhotilanteessa innokkaana touhuamassa. Äidiltä joka huokaisee päivän tapahtumia kohdatessamme sekä nähdessäni perheiden touhuavan tapahtumissa tai hiljentyvän kirkossa. Nämä tilanteet innostavat minua työssäni. Tikkurilan seurakunnassa saan vastuuta ja erilaisia työtehtäviä, jotka innostavat ja antavat minulle uusia näkökulmia työhöni.

Olen lastenohjaajien lähiesimies ja tehtäväni on mahdollistaa lastenohjaajien työn onnistuminen mahdollisimman hyvin. Itse työskentelen hyvin paljon toimistolla. Onneksi tapaan perheitä ja lapsia tapahtumissa ja kirkkohetkissä sekä kerhovierailuillani. Parhaiten minut saa kiinni puhelimella ja sähköpostilla.

Vapaa-aikanani harrastan liikuntaa, kädentaitoja ja maalla puuhaamista. Elämäni helmiä ovat neljä lastenlastani.