Tukea asunnonhakuun vantaalaisille 

ASUMISASIOIDEN PUHELININFO.  Vantaalaisille yleensä keskiviikkoisin klo 10–11 puh. 050 573 6354  (muulloin käytössä puheposti) Tiedusteluja ja kysymyksiä voi lähettää tekstiviestinä tai WhatsApp viesteinä samaan numeroon.

ASUNNOTTOMUUS JA ASUNNOTTOMUUSUHKA. Apua asunnottomuustilanteisiin voi vantaalaisille löytyä tulostettavasta tiedostosta Oletko asunnoton.pdf. Apua asuntoasioihin vantaalaisille myös vantaanseurakunnat.fi/apua-ja-tukea/asuminen/asumiseen-apua-vantaalla

KRIISITILANTEET. Vantaan kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystyksestä voi kysyä ennakoimattomaan äkilliseen tilanteeseen apua ja tietoa miten toimia, ympäri vuorokauden: asuntopalo tai äkillinen kriisiasunnon tarve tms. Apua voi hakea asiakas itse, läheinen, ystävä tai viranomainen. Sosiaali- ja kriisipäivystys p. 09 8392 4005, jossa päivystys 24 h. 

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI VANTAAN KAUPUNGIN PALVELU

►Palvelutarpeen selvittäminen tarkoittaa

ikääntyneen asiakkaan tuen ja palvelujen tarpeen kartoittamista, ohjausta ja neuvontaa saatavilla olevista eri hyvinvointia tukevista palveluista.
Arviointi tehdään yleensä asiakkaan kotona ja mukana ovat mukana asiakas, hänen läheisensä sekä palveluohjaaja tai muu sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan taustatiedot, voimavarat, terveydentila ja toimintakyky, sosiaalinen tilanne, läheisten osuus hoidossa, olemassa olevat palvelut sekä uusien palvelujen tarve. Uusien palvelujen turvin tuetaan asiakkaan itsenäistä kotona asumista. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää asiakas itse, hänen omaisensa, viranomainen tai muu henkilö. Palvelutarpeen arviointi pyydetään soittamalla puhelinnumeroon 09 839 24202 (ma−pe klo 9−15) tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen palvelutarpeen.arviointi(at)vantaa.fi

https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/ikaantyneiden_palvelut/neuvonta_ja_palveluohjaus/palvelutarpeiden_selvittaminen

Video (yleinen esimerkki) 

TIEDOTE! Asukkaaksi valittavien vuokravakuus (250 €) tilisiirtona eli maksusitoumuksia ei voi käyttää. Asukkaaksi valittavalta tarkistetaan myös vantaalaisuus, henkilöllisyys sekä mahdollisesti voimassa oleva oleskelulupa. 

Tilapäisasunnoista ja niiden hakemisesta

Tilapäisasuntojen hakemisesta ja asunnoista yleistietoalisätietoa alla olevista linkeistä. 

► Infoa Vantaan seurakuntien tilapäisasunnoista 

 https://padlet.com/asuvantaalla/asunnot

► Yleisimpiä kysymyksiä tilapäisasunnoista(joita kysytty)  

https://padlet.com/asuvantaalla/asuntoinfo

► Asuntohakemus tilapäisasuntoihin vantaalaisille (voimassa 3 kk) 

https://www.vantaanseurakunnat.fi/web/forms/shared/-/form/75640917

Erityisdiakonia asumisen tukityössä

► Vantaan seurakuntien asuntotyö eli mitä sillä itseasiassa tarkoitetaan: 
https://padlet.com/asuvantaalla/asuntotyo


Laurinkoti

Laurinkoti tarjoaa lyhytaikaista kevyen tuen asumispalvelua vantaalaisille lastensuojelun avopalveluiden lapsiperheille aikuissosiaalityön lapsiperheille sekä mielenterveyskuntoutujille. Maksimi asumisaika Laurinkodissa on kaksi vuotta.
 
Työskentely Laurinkodilla on tavoitteellista ja suunnitelmaan perustuvaa yksilö- ja perhetyötä ja asukkaan tulee sitoutua tarjottuun tukeen.

► Ota yhteyttä lastensuojelun sosiaalityöntekijään, aikuissosiaalityöntekijään tai asumispalveluyksikön sosiaalityöntekijään kaupungin vaihteen kautta p. 09 83 911.