Hautamuistomerkkiohje

Hautausmaalle haudatun vainajan muistoksi haudalle saa sijoittaa hautausmaan käyttösuunnitelman muistomerkkiohjeiden mukaisen muistomerkin tai muistelupaikan nimilaatan tai nimikaiverruksen. Hautamuistomerkin tai -laatan hankkimisella ei ole kiire. Haudalle sallitaan pääsääntöisesti yksi muistomerkki.

Ennen kuin tilaat muistomerkin, tutustu Muistomerkkiohje 1.1.2024- 

1.1.2024 alkaen riittää Ilmoitus muistomerkin asentamisajankohdasta. Erityinen muistomerkkisuunnitelma vaaditaan jatkossa vain historiallisille hauta-alueille asennettavista muistomerkeistä tai muistomerkkiohjeen vastaisista suunnitelmista.

Vastuu muistomerkkiohjeen noudattamisesta on muistomerkin tilaajalla ja valmistajalla. Muistomerkin tilaaja samoin kuin muutos- tai lisätyön tilaaja vastaa hankinnan oikeellisuudesta muihin asianomaisiin nähden. Muistomerkin tilaajan ja asentajan on huolehdittava siitä, että hautamuistomerkin asennusalusta ja pohjatyöt ovat aikaa kestäviä.

Ennakkoilmoituksen muistomerkin asentamisesta voi tehdä hautausmaat.vantaa@evl.fi -sähköpostiosoitteeseen tai suoraan nettilomakkeella. Ilmoituksessa tulee kertoa 

  • hautausmaa, jolle muistomerkki asennetaan,
  • vainajan nimi ja hautatunnus,
  • muistomerkin koko,
  • muistomerkin asennuksen ajankohta sekä
  • muistomerkin valmistajan/asentajan yhteystiedot.

Muistomerkkiohjeiden vastaisesta sekä historiallisesti arvokkaille hautaosastoille asennettavasta muistomerkistä on laadittava suunnitelma, joka on hyväksytettävä seurakuntayhtymän hautaustoimessa ennen muistomerkin valmistamista. Historiallisesti arvokkaita hautaosastoja ovat Ruskeasannan hautausmaalla osastot A-G ja Helsingin pitäjän kirkon hautausmaalla osastot A-Ä.

Muistomerkkisuunnitelma käsitellään vainajan hautauksen jälkeen. Muistomerkkisuunnitelma voidaan hyväksyä, kun vainaja on haudattu ja hautausmaksut maksettu. Muistomerkkisuunnitelman hyväksymisessä huomioidaan aina muistomerkkisuunnitelman ohjeiden mukaisuus ja asennuksen turvallisuus. 

Muistomerkkisuunnitelma lähetetään sähköpostiosoitteeseen hautausmaat.vantaa@evl.fi.