Kirkon Ulkomaanapu

Ihmisarvo on toiminnan perusta.

Vantaan seurakunnat, ja siten myös Hakunila, tukevat Kirkon Ulkomaanavun tekemää työtä vuosittain. Seurakuntamme järjestää myös paikallisia keräyksiä KUAn toimintaan, viimeksi keväällä 2015 Nepalin maanjäristyksen uhrien auttamiseksi.

Ilman vapaaehtoisia seurakuntalaisiamme emme pystyisi näitä keräyksiä toteuttamaan. Liity sinäkin "nopean toiminnan joukkoihin" ilmoittautumalla diakoni Heli Leskiselle, p. 050 468 6410.

Kirkon Ulkomaanapu eli KUA on uskopohjainen järjestö (Faith Based Organization), jolla on yli 60 vuoden kokemus avustustyöstä. Se toteuttaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sille antamaa valtuutusta tehdä kehitysyhteistyötä, humanitaarista avustustyötä ja vaikuttamistyötä.

Kristillisen lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet ohjaavat KUAa toimimaan kaikkein köyhimpien parissa, edistämään rauhaa ja vahvistamaan kansalaisyhteiskuntaa. Kirkon Ulkomaanapu on ACT-allianssin jäsen ja on sitoutunut työskentelemään läheisessä yhteistyössä ekumeenisten ja uskopohjaisten kumppanien kanssa ja edistämään uskontojen välisiä yhteistyömuotoja avustus- ja vaikuttamistyössä.

Tavoitteena pysyvä muutos

Pysyvä muutos voi syntyä vain pitkäjänteisessä yhteistyössä paikallisten yhteisöjen ja ihmisten kanssa. Kirkon Ulkomaanapu on sitoutunut tekemään työtä, kunnes avun tarpeessa olevat ihmiset pystyvät itse hankkimaan toimeentulonsa ja tyydyttämään perustarpeensa.

Ihmisoikeuksien puolesta, köyhyyttä vastaan

Köyhyyden vähentäminen edellyttää rauhaa ja ihmisoikeuksien toteutumista. Kirkon Ulkomaanapu tekee hankkeissaan aina työtä näiden molempien toteutumisen puolesta. Kirkon Ulkomaanapu rohkaisee kaikkia suomalaisia osallistumaan keskusteluun ja vaikuttamaan rakenteisiin, jotka aiheuttavat köyhyyttä, väkivaltaa ja ihmisoikeusloukkauksia.

Avustustyöhön käytettyjen varojen perusteella Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin katastrofiavun antaja. KUA tekee työtä kymmenissä maissa Aasiassa, Afrikassa, Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Lähi-idässä.

Vuonna 2015 KUA kanavoi lahjoitusvaroista 85,4 % avustustyöhön. Kotimaantoimintojen ja yleishallinnon kulujen osuus oli 14,6 %. Tähän sisältyvät varainhankinnan, vaikuttamistyön, viestinnän ja koulutuksen kulut. Yleishallinto sisältää johtajan toimiston, taloustoimiston sekä yleiskulut.

Anna toisenlainen lahja!

Hänen puolestaan, jolla on jo kaikkea, voit KUAn kautta lahjoitta esimerkiksi koulupukuja, syntymätodistuksia ja kanoja kehitysmaiden lapsille ja perheille. Alla olevasta linkistä lahjoittaminen käy helposti. Pitkään säilyvää iloa!