Tikkurilan seurakunnan tukemat nimikkolähetit ja kansainväliset avustuskohteet 

 

 

Petteri ja Joanna Rantamäki, Japani

Rantamäet lähtivät Japaniin keväällä 2022. He ovat kielikoulussa ja tulevat työskentelemään nuorisotyön ja median parissa Kansanlähetyksen palveluksessa. Rantamäkien elämää Japanissa voit seurata instagramissa: @beachillfamily

 

Faisal ja Bella Masih, sekä poika Josh, Ateena, Kreikka.

Masihin toimivat Ateenassa pakolaistyössä Crossroads-avustuskeskuksella. Crossroads tarjoaa pakolaisille ruokaa, vaatteita, kielikursseja, raamattuopetusta ja muuta kristillistä opetusta. Faisal, Bella ja Josh ovat olleet Ateenassa syksystä 2018 lähtien. Masihien perhe on Lähetysyhdistys Kylväjän palveluksessa.

 

Hanna Londo, Tansania.

Suomalais-tansanialainen perhe Londo työskentelee Tansaniassa. Hanna on Suomen Lähetysseuran lähettämänä Morogoron hiippakunnassa diakoniatyön projektikoordinaattorina. Hän koordinoi Naisvoimaa-hanketta, jonka tavoitteena on vähentää nuorten naisten ja tyttöjen prostituoiduksi joutumisen riskiä opastamalla heitä toisenlaisen toimeentulon piiriin sekä Maasai-tyttöjen kummihanketta, joka edistää nuorten tyttöjen koulutusta. Hannan perheeseen kuuluu aviomies Dennis sekä lapset Lucas ja Amanda.

Tansanian työtä voit seurata Facebookissa: Suomen Lähetysseura Tansaniassa

 

Peter ja Päivi Griffin, sekä tytär Emma, Tansania. 

Griffinit lähtivät lähetystyöhön kesällä 2022. He toimivat lähetyslentotyössä Tansaniassa toteuttaen avustuslentoja turvattomille ja vaikeakulkuisille alueille. Griffinit työskentelevät MAF Suomen palveluksessa. MAF lähetyslentityötä voit seurata facebookissa: MAF Suomi 

 

Koistiset, Ateena, Kreikka

Koistisen perhe on lähdössä ensimmäiselle työkaudelle diasporatyöhön Kreikkaan. Koistiset tulevat työskentelemään persiankielisille suunnatun koulutuskeskuksen yhteydessä. Työnkuvaan sisältyy mahdollisesti myös urheilulähetystyötä sekä psykososiaalisen tuen tarjoamista. 

 

Koulutustyö Itä-Aasiassa

Itä-Aasiassa kirkot kasvavat voimakkaasti ja tarve koulutetuille työntekijöille on suuri. Lähetysyhdistys Kylväjä kouluttaa tulevia seurakuntien työntekijöitä teologisessa seminaarissa ja tukee kristinuskon tuntemusta yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa. Valmistuttuaan opiskelijoista tulee seurakuntiin pastoreita, osa toimii opetustehtävissä teologisessa seminaarissa ja osa kouluttaa seurakuntien vapaaehtoisia ja muita työntekijöitä. Työllä tuetaan paikallisten seurakuntien pyrkimustä vahvistaa osaamistaan. Kylväjä tukee myös teologisen kirjallisuuden julkaisemista ja kristinuskon perusteiden opetusta eri yliopistoissa, mikä lisää teologisen ymmärryksen kasvua alueella. 

 

Nimikkolähetti pakolaistyössä Euroopassa.

Nimikkolähettimme työskentelee tavoittavassa työssä Keski-Aasiasta lähtöisin olevien pakolaisten parissa Euroopassa ja Suomessa. Hän on työskennellyt Kansanlähetyksen Ulkomaantyössä 1990-luvulta lähtien. Laajan persian kielen ja Keski-Aasian kulttuurin tuntemuksen myötä hän työskentelee pakolaisten auttamiseksi kansainvälisten verkostojen projekteissa suurien pakolaisvirtojen keskuspaikoissa Euroopassa mm. Kreikassa ja Saksassa sekä toimii pakolaistyön koulutustehtävissä Suomessa. 

 

Raamatunkäännöstyö ndongan ja kwanjaman kielille, Namibia.

Namibian yli kaksimiljoonaisesta väestöstä lähes puolet puhuu äidinkielenään ndongan ja kwanjaman kieliä. Väestöstä noin 55 % on iältään 25 -vuotiaita. Nuorien on vaikea ymmärtää olemassa olevia raamatunkäännöksiä. Vuonna 2017 aloitettiin työ uusien raamatunkäännösten julkaisemiseksi ndongan ja kwanjaman kielillä. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Namibian ja Angolan Pipliaseurat yhteistyössä paikallisten kirkkojen kanssa. Uudet käännökset tukevat paikallisten kirkkojen toimintaa, ja uusi, ymmärrettävä raamatunkäännös auttaa edistämään ihmisten kiinnostusta tutkia Raamattua itsenäisesti tai seurakunnan järjestämissä ryhmissä. Uudet käännökset laaditaan siten, että ne soveltuvat myös mobiili-ympäristöön. Raamatunkäännöshankkeella tavoitetaan noin 800.000 ihmistä Namibiassa ja Angolassa.

SAT-7:n tv-ohjelmat Lähi-idässä, Medialähetys Sanansaattajat.

Sansa tukee kristillisen satelliittitelevisio SAT-7:n arabian-, farsin- (persia) ja turkinkielistä työtä. Ohjelmia lähetetään ympäri vuorokauden viidellä kanavalla ja kolmen satelliitin kautta. Sansa tukee vaikeissa oloissa eläviä kristittyjä median välityksellä. Kristilliset ohjelmat rohkaisevat vainottuja ja uskossaan yksin olevia. Internet ja satelliittitelevisio ovat avanneet Lähi-idän asukkaille uusia ikkunoita maailmaan. Netin ja älypuhelinsovellusten kautta ohjelmat ovat katsottavissa kaikkialla maailmassa ympäri vuorokauden. Myös Suomessa moni maahanmuuttaja katsoo ohjelmia omalla äidinkielellään.

Ota yhteyttä

Lähetystyön ja kansainvälisen työn sihteeri
Tikkurilan seurakunta
PL 69
01301 Vantaa