Palvelut vammaisille Helppo lukea

Kirkko on avoin kaikille. Kirkon toimintaan voit osallistua, vaikka et esimerkiksi näe, kuule tai ymmärrä kaikkia asioita. Lisäksi kirkon tiloihin on esteetön pääsy. Tapahtumista viestitään kaikille ymmärrettävästi.

Toisin sanoen: kirkon palvelut ovat saavutettavia.

Tervetuloa seurakuntaan!

Kirkon vammaistyöntekijät Vantaalla auttavat sinua monenlaisessa toiminnassa:

  • jumalanpalvelukset ja hartaudet
  • käynnit kotona, laitoksessa tai työpaikalla
  • sielunhoito ja muu keskustelu
  • retket, leirit ja tapahtumat
  • apu ja tuki arkipäivän asioissa.

Lue lisää

Tietoa kehitysvammaisille
Tietoa näkövammaisille
Tietoa viittomakielisille
Vammaisten oikeuksien toimintaohjelma kirkossa.
Kirkon saavutettavuusohjelma

Ota yhteys

Seija Einola
Kuurojentyön diakoni
Seurakuntatyön erityispalvelut
seija.einola@evl.fi
050 338 6212
Asematie 12a, 01300 Vantaa

"Palvelen kuuroja, kuuroutuneita ja kuurosokeita seurakuntalaisia sekä heidän omaisiaan. Työssäni käytän viittomakieltä, viitottua puhetta ja taktiiliviittomista. Työtehtäviini kuuluu asiakastyö, viittomakieliset messut, viittomakieliset vertaisryhmät, retket ja leirit."
 

Kristiina Tuohimaa
Vammaistyön hankekoordinaattori
Seurakuntatyön erityispalvelut
kristiina.tuohimaa@evl.fi
050 381 8758
Asematie 12a, 01300 Vantaa

"Olen vammaistyön hankekoordinaattori 31.12.2025 saakka. Kehitysvammaistyön diakonin sijaisena toimii Sami Suhonen. Ota rohkeasti yhteyttä kaikenlaisissa asioissa."
 

Sami Suhonen
Diakonian viranhaltija
sami.suhonen@evl.fi

 

 

 

 

 

 

Näkymä kirkon ovelta ulos tielle, jossa on kylttejä. Kylteissä on esteettömyysopasteita.
Kuva: Sakasti/saavutettavuus