Laurinkoti

Vantaan Asolassa sijaitsevassa Laurinkodissa tarjotaan kevyen tuen asumispalvelua Vantaa-Kerava hyvinvointialueen perhepalveluiden asiakkaille.

Laurinkoti on Vantaan seurakuntien yhteisen seurakuntatyön alainen yksikkö, joka on toiminut vuodesta 2004. 

Laurinkodissa on 14 vuokra-asuntoa

Laurinkodissa on 14 asuntoa, 6 kpl 1h+kk, 6 kpl 2h+kk ja 2 kpl 4h+k. Vuokrat noudattelevat Kelan määrittelemiä kohtuuvuokria, joiden lisäksi asukkailta peritään erillinen vesi- ja sähkömaksu. Asukkaiden käytössä ovat yhteiset viihtyisät sisätilat, sauna ja pesutupa, joista ei veloiteta erikseen. Asuntoihin on mahdollista hakea Kelan asumistukea. Vuokrasopimukset tehdään määräaikaisina.

Ohjaajat tukevat itsenäistä asumista

Laurinkodissa työskentelee kolme erityissosiaaliohjaajaa. Työntekijät ovat paikalla arkisin, pääsääntöisesti klo 8–16.  Asukkaiden tulee selvitä ilman työntekijöiden tukea iltaisin ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä. Asukkaiden tulee olla motivoituneita selvittelemään omaa elämäntilannettaan ja tapaamaan omaa työntekijää viikoittain. Akuutti päihdeongelma on este Laurinkodissa asumiselle.  

Tarjoamme Laurinkodissa turvallisen asuinympäristön asukkaille. Asumisen tavoitteena on perheen/yksilön voimavarojen vahvistaminen, elämänhallinnan paraneminen sekä itsenäisten asumisenvalmiuksien lisääminen. Tavoitteena on myös tukea lasten hyvinvointia ja tuoda lasten tarpeet näkyviksi. 

Asumisen palvelusuunnitelman laadimme yhteistyössä asukkaan ja sosiaalityöntekijän kanssa. Ohjaamme ja tuemme asukkaita esimerkiksi hakemusten teossa, byrokratia- ja virastoasioissa, kodinhoidossa, ruuanlaitossa tai asioinneissa. Tuemme vanhempia vanhemmuudessa ja perheen keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistumisessa. 

Järjestämme viikoittain erilaisia ryhmätoimintoja, joihin asukkaat voivat halutessaan osallistua. 

Teemme verkostoyhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Tarpeen mukaan olemme yhteydessä myös muihin asukkaan kanssa työskenteleviin tahoihin. Henkilökunnalla on seurakunnan työntekijöinä velvollisuus tehdä tarvittaessa lastensuojeluilmoitus. 

Jatkoasumisen järjestämisen vastuu on kaupungin sosiaalitoimella, mutta tuemme asukkaita konkreettisesti asunnon hakemisessa ja siihen liittyvissä asioissa.  

Laurinkodin yhteystiedot

Laurinkodin puhelinnumero on 09 830 6230. Puhelimeen vastataan ma-pe klo 9-15.

Laurinkoti