Miten valmistautua omaan tai läheisen kuolemaan?

 

Kuolema voi olla pitkän sairauden ja saattohoidon päätepiste tai tulla täysin yllättäen. Jokaisella se on kuitenkin edessä, ja siihen voi ainakin jollain tavoin valmistautuakin.

 

Kuolema on asia, josta saattaa olla vaikea puhua. Kun kuolema on odotettavissa, voi kuitenkin olla hyvä ottaa asia puheeksi kuolevan ja läheisten kesken.

 

Ajatusten jakaminen ja niistä puhuminen usein auttaa. Kuolevan on hyvä päästä purkamaan ajatuksiaan.

 

Läheisten on hyvä tietää kuolevan toiveista esimerkiksi hautajaisten ja hautapaikan suhteen. Näistä asioista päättäminen tulee omaisten eteen joka tapauksessa. Omaisten on helpompaa tehdä päätöksiä, kun voi toimia vainajan tahto ja toiveet ovat tiedossa.

 

Apuna voi käyttää hengellistä hoitotahtoa ja hautaustestamenttia. Näistä kerrotaan tällä sivulla edempänä.

 

 

Miten olla kuolemassa olevan vierellä saattohoidossa?

 

Jossain vaiheessa kuolemaa lähestyvä ihminen ei välttämättä enää pysty keskustelemaan. Sairaus saattaa olla edennyt niin pitkälle, ettei puhumiseen tai kuuntelemiseen ole voimia tai kykyä. Joskus muistisairaus voi olla edennyt niin pitkälle, ettei keskustelua voida enää käydä.

 

Kun sanallista yhteyttä ei ole, läsnäolon merkitys korostuu entisestään. Kosketus, kädestä kiinni pitäminen, silittäminen ja rauhallinen yksipuolinen jutustelu ovat hyviä tapoja olla lähellä. Kuoleva voi aistia, ettei hän ole yksin ja hänestä välitetään ja pidetään huolta.

 

Elämän loppuvaiheen hengelliset toiveet ja hautaustestamentti

 

Omaan kuolemaan voi valmistautua laatimalla hengellisen hoitotahdon ja hautaustestamentin.

 

Hengellisellä hoitotahdolla voi ennakolta varautua tilanteeseen, jossa ei pystyisi enää itse ilmaisemaan hengellisyyteensä ja uskonnolliseen vakaumukseensa liittyviä toiveita. Näin voi käydä esimerkiksi aivovamman tai muistisairauden vuoksi.

 

Hautaustestamentin tekemällä voit varmistua, että omaiset osaavat järjestää hautajaiset toivomallasi tavalla. Tällaisten toiveiden kirjaaminen voi myös helpottaa omaisten työtä hautajaisjärjestelyissä ja vähentää huolia, kun vainajan oma tahto on selvillä.

 

Hoitotahto


Hoitotahdolla kerrotaan omaa hoitoa ja hoivaa koskeva tahto ennakkoon siltä varalta, ettei sitä myöhemmin sairauden tai muun syyn vuoksi pysty itse ilmaisemaan. Muistiliiton sivuilta löytyy hoitotahtoasiakirjaLinkki avautuu uudessa välilehdessä, johon voi täyttää omat toiveensa. Hoitotahtoon voi kirjata myös hengellisiä toiveita, kuten toivooko papin vierailua, ehtoollista, haluaako osallistua sairaalan tai hoivakodin hartaustilaisuuksiin jne.

Hoitotahtoasiakirja Muistiliiton sivuillaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Hoitotahto kannattaa kirjata myös Omakanta -palveluunLinkki avautuu uudessa välilehdessä, jotta se on terveydenhuollon ammattilaisten nähtävissä.

 

Hautajaistoiveet ja hautaustestamentti


Hautaustestamentin voi tehdä yksityisessä hautaustoimistossa tai sen voi kirjoittaa itse. On tärkeää kertoa omaisille, että on tehnyt hautaustestamentin ja ohjeistaa heitä, missä hautaustestamenttia säilytetään.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sivuilta voi ladata hautajaissuunnitelmalomakkeenLinkki avautuu uudessa välilehdessä, jolle hautajaisiin ja hautaukseen liittyvät toiveensa voi kirjata.

Hautajaistoiveita voi kirjata vapaamuotoisemmin myös vaikka hautaustoimistojen tarjoamaan Hautausjärjestelyni-vihkoseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Hautajaistoiveissa voi ottaa kantaa muun muassa seuraaviin asioihin

 • Haluan että siunaus pidetään kirkossa / kappelissa / haudalla
 • Haluan kirkollisen hautaansiunaamisen
 • Ketkä kutsutaan hautajaisiin? Haluan että kaikki ovat tervetulleita / Haluan hautajaisiin vain lähiomaiseni
 • Toivomuksia hautajaisseremoniasta
 • Toivevirret
 • Toivomani pappi
 • Toiveita muistotilaisuuden järjestämiseen
 • Toiveet arkusta ja/tai uurnasta
 • Toivomus siitä, miten puetaan arkkuun
 • Hautaustapa: Arkkuhautaus / Uurnahautaus / Muistolehto / Tuhkan sirottelu
 • Hautapaikkatoive, esim. onko olemassa oleva sukuhauta?
 • Tarvitaanko uusi hautakivi? Millainen?
 • Toiveet hautakiven kaiverrukseen
 • Miten pitkäksi aikaa haudan hoitoon varataan rahaa?
 • Julkaistaanko kuolinilmoitusta lehdessä? Missä lehdessä?
 • Toiveet kuolinilmoituksen sisällöstä ja symbolikuvasta

Valmiita hautaustestamentin mallipohjia saa hautaustoimistoista.

Lue lisää hautaustestamentista Kirkko ja kaupunki -lehdestä