Yhteisvastuukeräys 2023

Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys ja lähimmäisenrakkauden kansanliike, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja maailman humanitäärisillä katastrofialueilla. Yhteisvastuukeräys auttaa Kirkon ulkomaanavun kautta maailmalla ja kotimaassa paikallisen seurakunnan sekä valtakunnallisen Aseman lapset ry:n kautta. 

Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksellä kerätään varoja nuorten väkivallan ennaltaehkäisyyn ja konfliktien ratkaisuun. Lahjoituksilla puututaan kouluväkivaltaan, tehdään konfliktien sovittelua sekä autetaan nuoria maailman kriisialueilla.

Keräystuotoista 40 prosenttia lahjoitetaan Suomeen. Puolet Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää oman alueemme nuorten tukemiseen ja seurakuntamme auttamistyöhön. Toinen puolikas kotimaahan jäävästä keräystuotosta osoitetaan valtakunnallisena kumppanina toimivalle Aseman Lapset ry:lle, joka kehittää ja laajentaa yhteisvastuuvaroin koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtääviä toimiaan. 60 prosentilla avustetaan Kirkon Ulkomaanavun työn kautta maailman katastrofialueiden asukkaita. 

Pääset lahjoittamaan Tikkurilan seurakunnan kautta tämän nettilinkin avulla.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Voit tehdä lahjoituksen myös MobilePayn kautta numeroon 72174.

Lisätietoa keräyskohteista löydät Yhteisvastuukeräyksen sivuilta www.yhteisvastuu.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä