Maapallon kuva, jossa etualalla Kiina

Lähetys- ja avustustyöHelppo lukea

Kristittyinä ja kirkkona meillä on tehtävä välittää Jumalan rakkautta sekä sanoin että teoin. Siksi seurakunnat eri puolilla maailmaa auttavat ja tukevat toistensa työtä eri tavoin. 

Vantaan seurakunnilla on niin kutsuttuja nimikkokohteita eri puolilla maailmaa. Seurakunnat auttavat nimikkokohteissa tehtävää työtä taloudellisesti ja rukoilemalla. Nimikkokohteiden työntekijät puolestaan pitävät yhteyttä lähettäjäseurakuntiinsa. He kertovat säännöllisesti, mitä heidän työlleen kuuluu. 

Kirkolla on kahdeksan lähetysjärjestöä

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on kahdeksan lähetysjärjestöä. Vantaan seurakunnat tukevat nimikkokohteissa tehtävää työtä lähetysjärjestöjen kautta. Kirkon lähetystyö perustuu sopimukseen, jossa lähetysjärjestöt sitoutuvat noudattamaan kirkon tekemiä päätöksiä.

Tule mukaan seurakuntasi lähetyspiiriin

Myös sinä voit olla mukana lähetys- ja avustustyössä. Voit esimerkiksi osallistua oman seurakuntasi lähetyspiiriin. Lue lisää oman seurakuntasi toiminnasta: