Haudan hallinta-aika

Tuhkahaudan ja arkkuhaudan hallinta-aika on nykyisin 25 vuotta. Aikaisemmin on haudan saanut lunastaa 50 vuodeksikin. Ennen vuotta 1962 hauta on voitu luovuttaa ainaishaudaksi. Ainaishaudan hallinta on voimassa niin kauan kuin hautaa hoidetaan tai haudasta halutaan luopua.

Hallinta-aikaa jatketaan hautauksen yhteydessä siten, että arkkuhautauksessa 20 vuotta täyttyy ja uurnahautauksessa 15 vuotta. Hallinta-aikaa voidaan jatkaa myös ilman hautausta.

Kaikissa haudan hallinta-aika asioissa teitä palvelee Vantaan seurakuntien hautausmaan toimisto.

Haudan hallinta-ajan voi tarkistaa hautahakupalvelustaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kuulutus haudan hallinta-ajan päättymisestä

Hallinta-ajan päättymisestä käytetään myös ilmausta hautaoikeuden päättyminen.

Kirkkolain mukaan hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista. Seurakunta haluaa kuitenkin aina varmistuksen omaisilta, haluavatko he säilyttää haudan suvun hallussa, eli jatkaa haudan hallintaa.

Tiedottaminen tehdään kirjeellä, jos osoitetiedot ovat saatavilla, muutoin haudalle asetetaan tiedote. Tiedote laitetaan haudalle myös silloin, jos seurakunnan lähettämä kirje palautuu takaisin tai siihen ei vastata. Omaisen tulee pitää osoitetiedot ajantasalla.

 

Hallinta-ajan jatkaminen

Haudan hallinta-ajan jatkoa ei tarvitse erikseen hakea. Saatuaan tiedon hallinta-ajan päättymisestä hautaoikeuden haltija ottaa yhteyttä Hautausmaan toimistoon ja sopii jatkosta. 

Halllinta-ajan pidennystä voi hakea myös verkkolomakkeella.

Hallinta-ajan jatkamisesta peritään haluttujen jatkovuosien mukainen maksu. Hallinta-ajan pidentäminen ilman hautausta on vapaaehtoista. Ellei laskua ole maksettu ja hallinta-aika on kulunut umpeen, hauta palautuu seurakunnan hallintaan.

Haudasta luopuminen

Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista, vaan haudasta voi halutessaan luopua. Tällöin hautaoikeuden haltija allekirjoittaa erillisen lomakkeen, jolla hauta luovutetaan seurakunnalle. Samalla voi luovuttaa haudalla olevan hautamuistomerkin seurakunnalle.

 

Haudan palautuminen

Ellei kukaan reagoi kuulutukseen ja hallinta-aika on kulunut umpeen, hauta palautuu seurakunnan hallintaan. Jos omaiset haluavat muistomerkin itselleen, sen voi hakea 6 kuukauden kuluessa hautaoikeuden päättymisestä. Muistomerkin poistoon on kuitenkin aina saatava lupa seurakunnalta. Ellei muistomerkkiä poisteta, se siirtyy seurakunnalle säilytettäväksi tai asianmukaisesti hävitettäväksi.