Hautaustoimen ohjesääntö

Kirkkolain 3 luvun 35 §:n mukaan hautaustoimen ohjesäännössä määrätään haudoista, hautakirjanpidosta, haudan hoidolle asetetuista vaatimuksista, hautamuistomerkkien hyväksymisestä ja hautausmaalla noudatettavasta järjestyksestä.

Hautaustoimen ohjesäännön hyväksyy seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkovaltuusto.

Hautaustoimesta säädetään kirkkolain 3 luvun 28–37 §:ssä. 

Tutustu Vantaan seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesääntöön.