Arvokas hauta -kyltti

 

Seurakuntayhtymälle palautuneet haudat

Helsingin pitäjän ja Ruskeasannan hautausmailla suoritettiin hautausmaainventointi kesällä 2019. Inventointi suoritettiin seurakuntayhtymälle palautuneille haudoille. Hauta voi palautua seurakuntayhtymälle kolmella eri tavalla.

  1. omaiset haluavat luopua haudasta oma-aloitteisesti, Kirkkolain 17 luvun 2 pykälässä määrätään, että hautaoikeuden haltija voi luovuttaa hautaoikeuden vain seurakunnalle
  2. haudan hallinta-aika on päättynyt
  3. hauta on kuulutettu hoitamattomuuden takia koska sitä ei ole kehotuksesta huolimatta aloitettu hoitamaan

Seurakunnille palautunut hauta voidaan luovuttaa uudelleen käyttöön hallinta-ajan päätyttyä tai kun Yhteinen kirkkoneuvosto on julistanut hautaoikeuden menetetyksi ( KL 17 luku §5).

Yhteinen kirkkovaltuusto voi kuitenkin päättää, että seurakuntayhtymän kustannuksella huolehditaan hautausmaalla tai sen osalla olevien hautojen perushoidosta.

Hautamuistomerkkien kulttuurihistorialliset arvot

Hautausmaan kulttuurihistoriallisten arvojen inventoinnissa kartoitetaan hautausmaan kokonaisuutta osana kulttuuriympäristöä. Inventoinnissa käsitellään hautausmaan historia ja laajennusvaiheet, ympäristön pääelementit, rakennukset ja rakenteet, käytävät, aukiot ja istutukset sekä yhteismuistomerkit. Hautausmaainventoinnissa käydään läpi yksittäisten muistomerkkien arvokkaita piirteitä. Yksittäisellä hautamuistomerkillä voi olla huomattavaa merkitystä hautausmaan kokonaisuudessa esimerkiksi taiteellisten arvojen tai vainajaan liittyvien muistojen vuoksi.

Helsingin pitäjän ja Ruskeasannan vuoden 2019 inventoinnissa tarkasteltuja kulttuurihistoriallisia arvoja olivat ikä, muistomerkkityyppi, ammatti- tai muu nimike, muistolause, raamatunlause, valmistajatieto, symbolit, hauta-alueen kokonaisuus, sijainti, hauta-aluetta ympäröivä aita.

Arvokas hauta- kyltti

Inventoija on yllä mainittujen kriteerien perusteella tehnyt esityksen säilytettävistä hautamuistomerkeistä. Lista on hyväksytty Yhteisessä kirkkoneuvostossa. Säilytettäville haudoille on laitettu musta, metallinen Arvokas hauta- kyltti kertomaan, että näillä, seurakuntayhtymälle palautuneilla haudoilla on yksi tai useampi säilytysperuste.