Vantaan seurakuntien ja yhtymäviraston virallinen ilmoitustaulu

Officiell anslagstavla för Vandas församlingar och kyrkliga samfällighet

Tietoa päätöksenteosta / Information om beslutsfattandet

Päätösarkistoon julkaistaan

  • yhteisen kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat
  • yhteisen kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat
  • seurakuntaneuvostojen esityslistat ja pöytäkirjat
  • 1.7.2023 alkaen viranhaltijapäätökset

I beslutsarkivet publiceras

  • gemensamma kyrkofullmäktiges föredragningslistor och protokoll
  • gemensamma kyrkorådets föredragningslistor och protokoll
  • församlingsrådens föredragningslistor och protokoll
  • Från och med 1.7.2023 tjänsteinnehavarbeslut

Vantaan seurakunnat ja seurakuntayhtymä

  • Muutoksenhakumenettely/ohjeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä