Talous vuoden 2023 tilipäätöstietojen valossa

Vantaan seurakuntayhtymän tilikauden 2023 tulos on 277.064,96 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuotot olivat yhteensä 12,4 miljoonaa euroa ja ne olivat n 10,7 % suuremmat kuin edellisvuonna. Nousua oli pääosin vuokratuotoissa.

Toimintakulut olivat 33,1 miljoonaa euroa ja ne nousivat edellisvuodesta yhteensä n. 6 %. 

Kirkollisverojen tuotto oli 29,8 miljoonaa euroa, mikä on 3,4 miljoonaa euroa (+13 %) enemmän kuin vuonna 2022. Valtionrahoitusta saatiin 4,8 miljoonaa euroa. Verotuskuluja maksettiin 0,5 miljoonaa euroa ja Kirkon rahastomaksuja 3 miljoonaa euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla.

Rahoitustuottoja saatiin 0,4 miljoonaa euroa, mikä on suunnilleen sama kuin vuonna 2022. 

Vuosikatetta kertyi 5,7 miljoonaa euroa sisältäen KOY Bethania tytäryhtiöosakkeiden alaskirjauksen 5 miljoonaa euroa.

Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 4,5 miljoonaa euroa. Tilikauden tuloksesta on siirretty investointivaraukseen 1,2 miljoonaa euroa Myyrmäen kirkon peruskorjausta varten. Tilikauden ylijäämä on 0,27 miljoonaa euroa.

Seurakunnan rahavarat vähenivät 3,1 miljoonaa euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 34,8 miljoonaa euroa. Summa sisällä testamentti- ja lahjoitusrahastojen varoja, jotka olivat 0,2 miljoonaa euroa.

Vantaalaiset maksavat maan pienintä kirkollisveroa. Veroprosentti on yksi myös vuonna 2024.

Vantaan seurakuntien talouteen liittyviä asiakirjoja

 

Vantaan seurakuntayhtymän taloussääntö

Seurakuntien toimintamenot

Kolmannes seurakuntien varoista käytetään toimintaan lasten ja nuorten kanssa.

Toiseksi eniten rahoja, lähes neljännes kaikista menoista, käytetään kotimaiseen auttamiseen eli diakoniaan.

Vuonna 2023 toimintakulut jakautuivat seuraavasti:

  • Lapsi- ja nuorisotyö 33 %
  • Kotimainen auttaminen 23 %
  • Viestintä ja tiedotus 8 %
  • Jumalanpalveluselämä 7 %
  • Muu seurakuntatyö, sielunhoito, aikuistyö, yhteiskunnallinen työ 8 %
  • Kirkolliset toimitukset 12 %
  • Lähetys ja kansainvälinen toiminta 4 %
  • Musiikki 5 %