Talous

Seurakuntien talous rakentuu pääosin kirkollisverotuloille. Vuonna 2022 kirkollisverojen tuotto oli  26,3 miljoonaa euroa, mikä on 0,5 miljoonaa euroa (+1,8 %) enemmän kuin vuonna 2021. Valtionrahoitusta saatiin 4,7 miljoonaa euroa. Verotuskuluja maksettiin 0,5 miljoonaa euroa ja Kirkon rahastomaksuja 3 miljoonaa euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla.

Rahoitustuottoja saatiin 0,4 miljoonaa euroa, mikä on miljoona euroa vähemmän kuin vuonna 2021. Vantaan seurakuntayhtymän tilikauden tulos on 330.274,06 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma ei sisällä kertaluonteisia eriä kuten omaisuuden myynneistä saatuja
myyntituloja.

Toimintatuotot olivat yhteensä 11,2 miljoonaa euroa ja ne olivat n 9 % suuremmat kuin edellisvuonna. Nousua oli pääosin vuokratuotoissa. Toimintakulut olivat 31,2 miljoonaa euroa ja ne nousivat edellisvuodesta n. 2,5 %. Nousua oli esimerkiksi palveluiden ostoissa 6 %, vuokrakuluissa 8 % sekä aineissa ja tarvikkeissa yli 10 %. Muissa toimintakuluissa oli sen sijaan laskua 18 %.


Vantaalaiset maksavat maan pienintä kirkollisveroa. Veroprosentti on yksi myös vuonna 2024.

Vantaan seurakuntien talouteen liittyviä asiakirjoja

Seurakuntien toimintamenot

Kolmannes seurakuntien varoista käytetään toimintaan lasten ja nuorten kanssa.

Toiseksi eniten rahoja, lähes neljännes kaikista menoista, käytetään kotimaiseen auttamiseen eli diakoniaan.

Vuonna 2016 toimintakulut jakautuivat seuraavasti:

  • Lapsi- ja nuorisotyö 34 %
  • Kotimainen auttaminen 23 %
  • Viestintä ja tiedotus 8 %
  • Jumalanpalveluselämä 7 %
  • Muu seurakuntatyö, sielunhoito, aikuistyö, yhteiskunnallinen työ 9 %
  • Kirkolliset toimitukset 10 %
  • Lähetys ja kansainvälinen toiminta 5 %
  • Musiikki 4 %