Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu tiistaina 6. päivänä kesäkuuta 2023 klo 18 Tikkurilan kirkolla, Asematie 12a, 01300 Vantaa

 

Käsiteltävät asiat

  1. Timo Auvisen ero Kirkko ja kaupunki johtokunnan jäsenyydestä

  1. Luottamushenkilö Leena Kasevan ero luottamushenkilötehtävistä

  1. Vantaan seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

  1. Selvityspyynnön YKN 22.3.2023 / § 35 vastaukset vuoden 2022 nettomenokehyksen ylijäämien käytön suunnittelusta sekä alijäämän kattamisesta

  1. Vantaan seurakuntayhtymän talouden osavuosiraportti 1.1. - 30.4.2023

  1. Lentoasemapapin viran perustaminen

  1. Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden henkilöstökertomus 2022

  1. Vantaa Lipstikka kaavoitettavan liiketontin maanvuokrasopimuksen hyväksyminen

  1. Asiakirjojen antamisesta ja tietopyynnöistä perittävät maksut

  1. Vastaus Jeje Eklöfin aloitteeseen ulkomaisen katastrofiavun määrärahan korottamisesta

Kuulutus ja asialista pidetään nähtävänä 29.5.-6.6.2023

 

Vantaa 29.5.2023

Eve Rämö

yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja