Myyrmäen kirkon peruskorjaus: Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

Mikä kirkossa on vikana? Miksi se pitää korjata?

Kirkossa on ollut sisäilmaongelmia. Kirkon rakenneratkaisut ovat olleet tyypillisiä rakennusajankohdalle, mutta nykyisin ne on huomattu toimimattomiksi. Rakennuksessa on kosteus- ja rakennevaurioita. Myös julkisivun tiiliverhoilussa on rapautumista, mikä korjataan samalla.

Mikä on korjausten aikataulu?

Työt tontilla alkavat alkuvuodesta 2023.

Miten korjausten onnistuminen varmistetaan?

- Korjaukset kohdennetaan erittäin huolellisten ja perusteellisten tutkimusten perusteella selvitettyihin sekä rakenteellisiin että fysiologisiin ongelmien syihin.
- Hankkeessa on varattu aikaa myös mahdolliseen lisäpurkamiseen. Sillä varmistetaan, että rakenteet ovat sellaisia kuin on oletettu. Ja siten eliminoidaan ”oho-efekti”, jossa yllättävä löytö haastaisi korjaukset ja jouduttaisiin tekemään hätäisiä ratkaisuja.
- Valvontaan on tinkimättä panostettu resursseja, mm. työvoimaa.
- Hankkeessa käytettävä tavoitehintainen urakkamuoto tarkoittaa, että jos hanke pysyy budjetissa ja laatukriteerit täyttyvät, rakentaja saa lisää rahaa. Vantaan seurakunnat ovat näin ottaneet taloudellista riskiä mahdollisesta lisälaskusta itselleen. Jos taloudellinen riski olisi jäänyt kokonaan urakoitsijalle, kiinnittyisi päähuomio helposti rahaan, ei laatuun.

Miten korjaukset rahoitetaan?

Osa rahoituksesta tulee Vantaan seurakuntien budjetin investointimäärärahoista. Lisärahoitusta on mahdollista saada rakentamalla tontille asuintaloja.

Korjataanko kirkko yhdessä vai kahdessa vaiheessa?

Kirkko korjataan yhdessä vaiheessa. 

Korjataanko kirkko sekä sisältä että ulkoa? 

Kirkkoa korjataan niin ulkoseinistä kuin sisätiloistakin. Työn alle tulevat samoin talotekniset järjestelmät ja piharakenteet.

Mitä kirkossa korjataan?

Rakennuksen käyttövesiputket uusitaan. Myös viemärit joko uusitaan tai kunnostetaan ja puhdistetaan. Korjaushankkeen yhteydessä tehdään koko kiinteistön kattavat rakenteelliset tiivistyskorjaukset ja niiden onnistumista valvotaan systemaattisesti.

Erityistä huomiota on kiinnitetty todettujen hulevesiongelmien ratkaisemiseen ja rakenteellisten puutteiden korjaamiseen.

Muita rakenteita uusitaan tarpeen mukaan kuten esimerkiksi niin sanottua valesokkelirakennetta. Rakennuksen piha-alueella uusitaan salaojat ja mm. vesieristetään perusmuuri.

Taloteknisistä järjestelmistä uusitaan perusteellisesti muun muassa ilmanvaihtojärjestelmä, rakennusautomaatiojärjestelmä ja kirkon sähköjärjestelmät, kuten äänentoisto ja audiovisuaaliset laitteet. 

Säilyykö kirkon arkkitehtuuri ja miljöö?

Rakennuksen arkkitehtoniset arvot säilyvät. Korjaus toteutetaan yhteistyössä Vantaan kaupunginmuseon ja Museoviraston kanssa. 

Tuleeko kirkosta samanlainen kuin ennen?

Kirkon ulkoasu ja kirkkosali säilyvät pääpiirteissään saman näköisinä. Yksityiskohtia ja tilajärjestelyjä tulee muuttumaan.

Tuleeko tontille kerrostaloja? Paljonko ja kuinka isoja? Omistus- vai vuokra-asumista?

Muu rakentaminen tontille riippuu kaavoituksesta. Toistaiseksi Vantaan seurakunnat ei hae kaavaan muutosta. 

Kaadetaanko tontin puut? Mitä tapahtuu puistolle?

Koska Vantaan seurakunnat ei toistaiseksi hae kaavaan muutosta, tontille ei rakenneta muuta. Puisto pääpiirteissään säilyy toistaiseksi.

Tuleeko tontille hautausmaata?

Kaavassa on mahdollisuus uurnalehtoon, mutta tässä vaiheessa sitä ei olla toteuttamassa. Tontilla oleva muualle haudattujen muistelupaikka tulee säilymään.

Entä missä vaiheessa ovat Vantaankosken seurakunnan toisen kirkon, Kivistön kirkon korjaussuunnitelmat?

Kivistön kirkon hankesuunnittelu on tehty. Tarkemman suunnittelun vuoro tulee myöhemmin, kun Myyrmäen kirkko on saatu käyttöön.

 

Päivitetty 31.10.2022