Rekolanmetsä

Rekolanmetsän 175 hehtaarin suuruinen metsäalue sijaitsee Vantaalla. Alueella sijaitsee suojeltu Kylmäojan korpi ja metsä.

Rekolanmetsä sijoittuu alueelle, jota rajaavat Kulomäen täyttömäki ja Rekolanmäen, Asolan, Leinelän, Ilolan ja Kylmäojan asuinalueet.

Vantaan ja Helsingin seurakunnat omistavat alueella Räckhals-nimisen tilan, joka on lahjoitettu seurakunnille jo keskiajalla.

Rekolanmetsän alueella sijaitsee suojeltu Kylmäojan korpi ja metsä. Suojelualueeseen kuuluu myös Vantaan kaupungin omistamia alueita. Vantaan ja Helsingin seurakunnat päättivät metsäalueenssa rauhoituksesta vuonna 2010. Vantaan yleiskaavassa alue on varattu luonnonsuojelualueeksi. Luonnonsuojelualueen rauhoituksen vuoksi Vantaan seurakunnat sai Suomen luonnonsuojeluliiton Luontohaaste-kilpailun palkinnon vuonna 2010.

Kylmäojan metsässä kanahaukka on pesinyt vuosikymmenien ajan, havaintoja on myös viirupöllöstä ja mehiläishaukasta. Kesän 2011 aikana kartoitettiin koko Kylmäojan suojelualuekokonaisuuden linnusto.

Alueen läpi kiemurtelee Kylmäojan itäinen haara, joka on säilynyt varsin luonnontilaisena ja joka tarjoaa edelleen elin- ja lisääntymismahdollisuudet taimenelle. Aikaisemmin koko Kylmäoja on ollut hyvä taimenpuro. Hirviä ja kauriita liikkuu alueella, ja läntisessä rinnemetsässä sijaitsee todennäköisesti mäyrän pesäluolasto. Kylmäojan metsässä on myös avokallioita ja niitä ympäröiviä kallioketoja.

Vantaan kaupunki on suunnittelemassa ulkoilureittejä koko Rekolanmetsän alueelle.

Kaatunut puu ja kääpiä Rekolanmetsässä.

Klikkaa tästä nähdäksesi lisää valokuvia Rekolanmetsästä. Linkki kuvagalleriaan.