Heikkilä, Nurmijärvi

Vantaan seurakunnat omistaa 46 hehtaaria metsää Heikkilän tilalla Nurmijärvellä. Alue sijaitsee Holman kurssikeskuksen ympäristössä.  Alueelta on suojeltu 4,8 hehtaarin puronvarsilehto. 

Suojeltu alue kuuluu METSO-suojeluohjelmaan. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole muita olemassa olevia suojelualueita.

Kasvupaikkatyypiltään suojeltu kohde on kokonaisuudessaan tuoretta lehtoa.

Puusto on erittäin järeää ja vanhaa, jopa yli satavuotiasta. Suurimmat kuuset ovat rinnankorkeusläpimitaltaan yli 70 cm ja ovat noin 30 metriä korkeita. Kohteen puusto on kattavasti monipuolista, ja se pitää sisällään muun muassa järeitä haapoja ja tervaleppiä. Metsässä on runsaasti lahopuuta.

Kasvillisuutta on muun muassa mustakonnanmarja, taikinanmarja, paatsama ja tuomi.

Heikkilän tilan metsää Nurmijärvellä.

Klikkaa tästä nähdäksesi lisää valokuvia Heikkilän metsästä. Linkki kuvagalleriaan.