seurakuntapastori
Vanda svenska församling
Seurakuntatyön erityispalvelut
Vanda svenska församling
 

Kyrkoherde
Vanda svenska församling
PB 69, Vallmovägen 5 A, 2.vån.
01301 Vanda

Präst


församlingspastor
Vanda svenska församling

Präst