Kyrkoherde
Vanda svenska församling
PB 69, Vallmovägen 5 A, 2.vån.
01301 Vanda

Präst


församlingspastor
Vanda svenska församling

Präst