Diakoni är att hjälpa

Alla behöver hjälp ibland. Till all tur har människan ett behov att hjälpa: det finns en liten diakon i oss alla.

Trots att det är länge sedan diakonen Laurentius levde behövs hjälpare fortfarande. I Vanda arbetar ett 40-tal diakoniarbetare och cirka 400 frivilliga. De försöker lindra människors lidande, oberoende om det handlar om ensamhet, sorg eller sjukdom.

Hjälpa kan man på många sätt: ett vänligt ord eller ett leende kan sprida glädje. Att lyssna till en kompis kan vara den bästa trösten. Vi ska inte lämna varandra ensamma.