Maria Magdaleena - Maria från Magdala

Ensimmäinen, jolle Jeesus näyttäytyy ja jonka kanssa hän puhuu kuolemansa jälkeen, on Magdalan Maria. Jeesus antaa tälle tehtävän: ”Jeesus sanoi: "Älä koske minuun. Minä en vielä ole noussut Isän luo. Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo." (Joh. 20:17-18) Tämä tapahtuu kun Maria tulee toista kertaa haudalle ja uskaltautuu sinne sisään. Opetuslapset eivät usko häntä. He uskovat vasta sitten kun ovat itse nähneet hänet omilla silmillään.

Sanoma ylösnousemuksesta vieläpä ylös nousseen suulla uskotaan ensin naiselle, luotetulle Magdalan Marialle.

Maria från Magdala är den första människan Jesus visar sig åt efter sin död och pratar med. Han ger henne en uppgift: ”Jesus sade: ”Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud.” Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.” (Joh. 20:17-18)
Det här händer när hon andra gången kommer till graven och vågar dit in. Lärjungarna tror inte på henne. De tror först senare när de själva ser honom med egna ögon.
 
Den första som anförtros budskapet om uppståndelse från de döda - förkunnat av den som själv har uppstått - är en kvinna, den pålitliga Maria från Magdala.

 

Tässä on linkkejä pääsiäisen kertomuksiin:

Haagan seurakunnan lapset laulavat "Lensi maahan enkeli".

Seitsemän kertomusta pääsiäisen tapahtumista toteutettu Legoilla rakentaen. Lastenkirkko.fi -tuotantoa.

Animaatio pääsiäisen tapahtumista. Ikuiset kertomukset -kirjasarjan mukaan.

De här länkar ledar till olika berättelser om påsk:

En glad sång med referens till Kelstisk till. Gud är över mig och under mig, fram för mig och bak för mig...

Ramsan "Fem små påskägg".

Maria Magdaleena kertoo ilosanoman.