Maria och Elisabeth - Maria ja Elisabet

Maria ja Elisabet odottavat kumpikin ensimmäistä lastaan. Maria hakeutuu Elisabetin luo ja he tukevat toisiaan, jakavat ajatuksia, joita kukaan muu ei voisi ymmärtää. Elisabet on jo melkein niin vanha, että ei enää voisi saada lapsia. Hän oli kärsinyt lapsettomuudesta koko elämänsä, toisten naisten ilkeistä vihjailuista, oliko hän edes hyvä vaimokaan kun ei saattanut saada perijää miehelleen. Vihdoinkin Jumala oli siunannut häntä raskaudella. Hän vetäytyy viideksi kuukaudeksi syrjään toisten katseilta, saadakseen itselleen aikaa ajatella, totutella tullakseen vahvaksi kohtaamaan toisten mielipiteet ja kommentit. Myös Marian täytyy saada ajatella rauhassa omaa tilannettaan. Hän tuli raskaaksi ennen avioliittoa, joten Josef tietää, että lapsi on jonkun muun. Jumala valitsi Marian, ja Maria valitsi että ottaa vastaan tehtävän: hän kantaisi lasta, jonka elämällä on tärkeä tehtävä. Josef ei katoa Marian elämästä. Hän uskoo tähän ja Jumalan sanaan: Älä jätä häntä.

Kaksi naista kohtaa. He iloitsevat lapsistaan, joiden liikkeet jo tuntevat vatsassansa. He tanssivat ja laulavat. Ja lapsi hyppää ilosta Elisabetin vatsassa kun Maria saapuu. Voimme lukea Raamatusta Elisabetin laulun, Marian kiitoslaulun ja vieläpä Elisabetin miehen, Sakariaan kiitoslaulun lapsen synnyttyä. Ja pojilla – heillä on kummallakin oma tehtävänsä Jumalan pelastussuunnitelmassa: he ovat Johannes Kastaja ja Jeesus Nasaretilainen.

Maria och Elisabeth väntar var sitt första barn. Maria söker sig till Elisabeth och de stöder varandra, genom att dela tankar som ingen annan kan förstå. Elisabeth har redan blivit nästan för gammal för att bli gravid. Hela sitt liv har hon lidit av barnlöshet och andra kvinnors elaka antydningar om henne som en dålig hustru, när hon inte har kunnat ge en arvinge åt sin man. Men äntligen välsignar Gud Elisabet med graviditet. Hon gömmer sig för fem månader från andras åsyn, för att hon ska få tid åt sig själv och bli starkare mot andras åsikter.
 
Maria har även hon en situation som hon måste få tänka genom i fred. Eftersom hon har blivit gravid före äktenskapet, vet Josef att barnet är någon annans barn. Gud har valt Maria och hon har valt att ta emot sin uppgift: att bära ett barn som har ett gudomligt uppdrag. Men Josef försvinner inte ur Marias liv. Han litar på henne och tror på Guds ord: Lämna inte henne.
 
Två kvinnor möts. De gläds över sina barn vars rörelser de redan känner i sina magar. De dansar och sjunger. Och barnet hoppar till av glädje i Elisabeths mage när Maria kommer nära. Vi kan läsa i Bibeln Elisabeths lovsång, Marias lovsång och även Elisabeths makes, Sakarias lovsång. Och sönerna har var sin uppgift i Guds frälsningsplan: de är Johannes Döparen och Jesus från Nasaret.
 
Maria ja Elisabet kohtaavat. Vauva hypähtää ilosta Elisabetin vatsassa.