Angola (Shangala, kirkon hallinnollinen työ)

Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomela ovat seurakuntamme uudet Suomen Lähetysseuran nimikkolähetit. Heidän vuoden pituinen työkausi Angolassa on alkanut huhtikuussa 2016.

Eeva-Liisa työskentelee Angolan kirkon IELA:n työyhteydessä kummityön kehittämisessä sekä naisten ja tyttöjen terveydenhuollon koulutukseen liittyvissä työtehtävissä. Kummityön tavoitteena on antaa kummioppilastyön ja sen avulla saatavan koulutuksen kautta lapsille ja nuorille uusia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja elämässään, niin että köyhyys ja syrjäytyneisyys vähentyisivät ja lapsista kasvaisi tasavertaisia yhteiskunnan jäseniä.

Rauno tulee työskentelemään Angolan kirkon IELA:n työyhteydessä, jossa tavoitteena on kirkon missionaarisen työnäyn ja kirkon oman toiminnan vahvistuminen ja itsenäistyminen. Seurakuntia tuetaan niiden missionaarisessa työssä kouluttamalla ja tukemalla sekä työntekijöitä että vapaaehtoisia.

 

Rantasuomeloiden ensimmäinen kirje