Keikkapankki  - TAUOLLA TOISTAISEKSI

KÄYNNISTYY TAAS VUODEN 2022 ALKUPUOLELLA

 

Vapaaehtoisten keikkapankki välittää kertaluontoista keikka-apua niille, joilla ei ole mahdollisuutta muuhun apuun. Vapaaehtoiset voisivat saattaa lääkäriin, kauppaan tai auttaa muiden asioiden hoidossa kodin ulkopuolella.

Keikkoja tehdään Vantaankosken seurakunnan alueella asuville ja apu on maksutonta. Vapaaehtoiset eivät tee hoidollisia tehtäviä eivätkä siivouksia.

Keikkapankin puhelinpäivystys on torstaisin klo 9-11 numerossa 050 347 5749, muina aikoina voit jättää vastaajaan viestin. Viestit kuunnellaan päivystysaikana. Keikan järjestämiseen menee aikaa, joten varathan keikkasi ainakin viikkoa etukäteen.

Keikkapankin toimintakausi on syyskuun alusta toukokuun loppuun, joulun aikaan keikkapankki on tauolla.

 

Keikkapankki