Hyppää sisältöön

Avoin Seurakunta

Ryhmän yhteyshenkilö

Seppo Kalliokoski, seppo.kalliokoski@icenet.fi, p. 040 774 3504

Vantaankosken seurakunta:

  • Matti Sollamo, matti.sollamo@welho.com, 0500 444 632
  • Riitta Ahlroth, riitta.ahlroth@gmail.com, 050 554 8807

 

Ryhmän tausta

Ryhmä on puolueisiin tai muihin taustaryhmiin sitoutumaton. Ryhmässämme on tilaa eri tavoin ajatteleville. Monet meistä ovat seurakunnan toimintaan sitoutuneita luottamushenkilöinä ja vapaaehtoisina. Yhteistä meillä on kristillinen vakaumus ja toimintaamme ovat kaikenikäiset tervetulleita.

 

Tunnus/Slogan vaaleissa

Avoin seurakunta - Vedetään kirkko kasvuun

Kirkon tulee olla kuin salaattikulho, missä erilaisina meitä yhdistää Jeesuksen rakkaus. Erilaisuus on rikkaus ei uhka. Seurakunnan tulee olla avoin ja ketään syrjimätön yhteisö. Jumalan sana ja armo näkyy seurakunnan kaikessa toiminnassa.

 

Tavoitteet

”Avoin seurakunta” korostaa toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa positiivista yhteistyötä seurakunnan työntekijöiden ja kaikkien luottamushenkilöiden kanssa. Erilaisuus on rikkautta ja monenlaisille asioille ja ihmisille tulee olla tilaa kirkossamme.

Huolenpito on kirkon perustyötä, joka tulee turvata riittävillä talous- ja henkilöresursseilla. Meille on tärkeää tukea seurakunnan työntekijöiden jaksamista. Edistämme vapaaehtoistyötä ja jalkautumista apua ja tukea tarvitsevien luo.

Haluamme myös olla kirkon uudistajia perinteitä kunnioittaen. Tulee ottaa huomioon ajan haasteet, kuten maahanmuuttajaväestö. Me olemme osa Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa, siksi lähetystyö, kirkkojen välinen yhteistyö ja kansainvälinen diakonia ovat tärkeitä.

Vedetään kirkko kasvuun!

 

Konkreettisia esimerkkejä, mitä ryhmä haluaa Vantaan seurakunnissa edistää seuraavalla nelivuotiskaudella 2019–2022

Pysymme kirkon viitoittamalla laillisuuslinjalla esim. naispappeuden suhteen.

Kunnioitamme Suomen perustuslakia, jonka mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Sukupuolten tasa-arvoa tulee edistää yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä.

Seurakunnan tulee olla avoin ja ketään syrjimätön yhteisö. Seurakunnassa jokainen on arvokas, häntä puolustetaan ja annetaan anteeksi. Jumalan sana ja armo näkyy seurakunnassa kaikessa toiminnassa.

Työskentelemme ihmisläheisen kirkon puolesta niin, että kynnys tulla mukaan kirkon tilaisuuksiin ja toimintaan olisi mahdollisimman matala.

Taloutta ja toimintaa koskevien päätösten tulee olla läpinäkyviä. Vastuullisuus taloudenhoidosta tarkoittaa toiminnan kannalta riittävää henkilöstömäärää. Kiinteistöt ovat seurakuntien toiminnan keskuksia ja ne on pidettävä kunnossa.

 

Viime vaalikaudelta konkreettisia esimerkkejä, mitä asioita ryhmä ajoi/mitä toteutui

Seurakuntien taloudellinen tilanne huomiotiin pitkän aikavälin suunnittelussa, reagoitiin nopeasti muutoksiin.

Eri työalojen toiminnassa otettiin käyttöön uusia toimintatapoja ennakkoluulottomalla tavalla yhdessä työntekijöiden kanssa heitä tukien.

Ehdotuksemme yhteiseen viestintään toteutettiin selkeällä kirkon varojen käytön piirakkamallilla, joka julkaistiin Vantaan Laurissa ja seurakuntien nettisivuilla.

Olimme mukana kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleissa Elävä kirkko kaupungissa -ehdokaslistoilla.

Ryhmämme edustajia on ollut useissa yhteisissä toimikunnissa jäseninä ja Eero Sivunen puheenjohtajana kiinteistöjohtokunnassa, jonka näkyvin hanke on ollut Tikkurilan kirkkokorttelihankkeen eteenpäin vieminen.

 

Linkki

Linkki avautuu uudessa välilehdessähttps://avoinseurakunta.netti.site

// ]]>