Uutislistaukseen

Kirkko on Vantaan suurimpia yhteisöjä, ja siihen kuuluu yli 121 000 henkeä

Vantaan evankelis-luterilaisiin seurakuntiin kuului vuoden 2021 lopussa 121 938 jäsentä. Jäsenmäärällään Kirkko Vantaalla on edelleen yksi kaupungin suurimmista yhteisöistä – jopa suurin.

Vantaan seurakuntien jäsenmäärät graafina. Seurakuntien jäsenmääräluvut on kerrottu myös tämän uutisen teks...

Evankelis-luterilaisiin seurakuntiin kuuluu 51 % prosenttia kaupungin väestöstä. Prosenttiosuuteen vaikuttaa Vantaalla kirkosta eroamisen lisäksi kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden lisääntyminen, sillä kirkkoon kuuluvat ovat valtaosin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvia. Vantaan suomenkielisistä asukkaista 65,2 % oli kirkon jäseniä ja ruotsinkielisistä 72,8 %. Muista kuin suomen- tai ruotsinkielisistä vantaalaisista kirkkoon kuuluu vain 2,7 %.

Suurin kirkkoon kuuluvista ikäryhmistä 31.12.2021 Vantaalla olivat 10–19-vuotiaat 16 763 jäsenellä. Toisiksi eniten oli 20–29-vuotiaita (16 419).

Kirkkoon kuuluvuus oli suurinta Länsi-Vantaalla Hämeenkylän seurakunnan alueella, jossa jäsenyysprosentti oli 55,6 ja pienintä Hakunilan alueella, jossa jäsenyysprosentti oli 43,8. Jos vastaavat arvot lasketaan alueiden suomenkielisestä väestöstä, oli jäsenyysprosentti Hakunilassa 64,9 (2020 65,6) ja Hämeenkylässä 67,5 (sama kuin 2020).

Kirkkoon liittyneiden määrä kasvoi – selitys löytyy korona-ajan vaikutuksesta kasteisiin

Kaikkiaan Vantaan seurakuntien jäsenmäärä väheni 2833 jäsenellä vuoteen 2020 verrattuna. Kirkosta erosi 2 136 jäsentä, mikä oli 4 henkilöä enemmän kuin vuonna 2020.

Kirkosta eroamisen ohella Vantaan seurakuntien jäsenmäärää vähentää muuttotappio. Kirkkoon kuuluvia muuttaa Vantaalle vähemmän kuin kirkkoon kuuluvia muuttaa Vantaalta pois. Seurakuntien jäsenmäärässä oli muuttotappiota 1549 henkeä. Luku kasvoi huomattavasti vuodasta 2020, jolloin muuttotappiota oli 603 henkeä.

Kirkosta eronneita ja siihen liittyneitä oli eniten 18–39-vuotiaiden ikäryhmässä.

Uusia jäseniä liittyi 1004, mikä on 124 jäsentä enemmän kuin vuonna 2020.

Kirkkoon liittyneiden määrä kasvoi lukumääräisesti reilusti. Luku kuitenkin pitää sisällään kaikki ne vauvat, jotka on liitetty kirkkoon jo väestörekisteriin rekisteröityinä (253 kpl 0-vuotiaita liittyjiä). Kun nämä lasketaan pois liittyneiden määrästä, saadaan epidemia-aikaa edeltäviin vuosiin vertailukelpoinen luku, joka on 751 (2019 778).

– Vuonna 2021 näkyy selkeästi koronailmiönä lapsen nimen rekisteröinti ennen kastejuhlaa. Pandemian ja kokoontumisrajoitusten vuoksi perhejuhlia on saatettu siirtää myöhäisempään ajankohtaan, minkä vuoksi lapsi on rekisteröity ensin väestörekisteriin ja vasta myöhemmin kirkon jäseneksi, sanoo Vantaan aluekeskusrekisterin johtaja Tuomo Kahenvirta.

Lapsen tiedot tulee ilmoittaa väestötietojärjestelmään kolmen kuukauden sisällä syntymästä. Tavallisesti lapsi kastetaan ennen kolmen kuukauden ikää, jolloin nimi ilmoitetaan väestötietoihin kasteen yhteydessä.

Vantaalla kastettiin 1207 lasta vuonna 2021. Kasvua kastettujen määrässä edellisvuoteen 10,8%. Samaan aikaan syntyvyys Vantaalla lisääntyi 9,3 %.

 

Kirkollisten vihkimisten määrä lisääntyi hieman

Avioliittoon vihkimisiä ja avioliiton siunauksia Vantaan seurakuntien jäsenille pidettiin 328 kappaletta. Prosentuaalisesti kirkko oli mukana 55 prosentissa jäsentensä avioliittoon vihkimisistä tai avioliiton siunauksissa. Tämä on hieman korkeampi osuus kuin vuonna 2020 ollut 51 %. 

Alle 16-vuotiaana rippikoulun kävi 1531 henkeä ja sitä vanhempana sen suoritti 40 henkeä.

Kuolleita seurakuntien jäseniä vuonna 2021 oli 1097 (2020 1148).

 

Tikkurilan seurakunta on Suomen 10. suurin

Vantaalla on seitsemän evankelis-luterilaista seurakuntaa, joista jäsenmäärältään suurin on Tikkurilan seurakunta (37 849 jäsentä). Tikkurilan seurakunta on jäsenmäärältään Suomen 10. suurin seurakunta. Toiseksi suurin on länsivantaalainen Myyrmäen ja Kivistön alueilla toimiva Vantaankosken seurakunta (28 050 jäsentä). 

Vantaan seurakuntien jäsenmäärät 31.12.2021


Tikkurilan seurakunta 37 849
Vantaankosken seurakunta 28 050
Korson seurakunta 16 143
Hakunilan seurakunta 13 256
Rekolan seurakunta 11 836
Hämeenkylän seurakunta 10 652
Vanda svenska församling (koko Vantaan alueen ruotsinkieliset) 4152

 

Apua annettiin 47 000 kohtaamisessa ja toimintaan osallistui lähes 370 000 ihmistä

Viime vuonna kirkko tarjosi monenlaista tukea ja konkreettista apua monille vantaalaisille ja tämä tulee jatkumaan tänäkin vuonna. Vuonna 2021 Vantaan seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset antoivat apua ja tukea vantaalaisille yli 47 000 kohtaamiskerralla. Vantaan seurakunnat tarjoavat monipuolisia palveluita, apua ja tukea jäsenilleen ja kaikille Vantaalla asuville. Seurakuntien toimintaan osallistujia vuonna 2021 paikan päällä tai verkossa oli kaikkiaan lähes 370 000.

Tulevana syksynä on seurakuntavaalit, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki kirkon 16 vuotta täyttäneet jäsenet. Vantaalla on noin 90 000 äänioikeutettua. Ehdokasasettelu vaaleihin on auki syyskuun puoliväliin saakka.

Juttua päivitetty 10.2.2022: Korjattu jäsenmäärätiedot ja kirkkoonkuulumisprosentit. Tarkistuslaskennassa selvisi, että seurakuntien jäsenmäärä oli hieman ensin ilmoitettua korkeampi.

1.2.2022 15.21