Uutislistaukseen

Vantaankosken seurakunta leikkasi lähetysjärjestöjen tukea tasa-arvoperusteilla

Kolmen lähetysjärjestön Vantaankosken seurakunnasta saamaa tukea leikataan ja summa suunnataan toisille järjestöille. Näin tehdään, koska järjestöjen valtakunnallisessa toiminnassa on parannettavaa erityisesti suhteessa naispappeuteen.

100 euron seteliä leikataan saksilla kahtia

Näin päätti Vantaankosken seurakuntaneuvosto 18.11. Päätös koskee vuoden 2021 kansainvälisen tuen määrärahaa. Päätöksestä äänestettiin äänin 8-8, jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisi.

Suomen evankelisluterilaisen kansanlähetyksen ja Lähetysyhdistys Kylväjän tukea vähennetään kolmanneksella ja siirretään kyseinen osuus Kirkon Ulkomaanavulle. Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen (SLEY) tuki poistetaan kokonaan ja osoitetaan Evankeliselle lähetysyhdistykselle (ELY).

- Totesimme seurakuntaneuvostossa, että kyseiset järjestöt tekevät paljon hyvää työtä ja toimivat asiallisesti seurakunnan yhteydessä, mutta on tärkeää, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat myös valtakunnallisesti, sanoo Vantaankosken seurakunnan kirkkoherra Hannu Pöntinen, joka toimii myös seurakuntaneuvoston puheenjohtajana.

- Sillä, että Kylväjältä ja Kansanlähetykseltä emme oteta tukea pois kokonaan, tunnustetaan niiden tekemä hyvä työ. Haluamme kuitenkin, että järjestöissä otetaan seurakunnan viesti vakavasti. Vantaankosken seurakunnan keskeinen arvo on ihmisen kunnioitus, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen, toteaa Pöntinen.

Vantaankosken seurakunnan jakama kansainvälisen tuen määräraha vuonna 2021 on kokonaisuudessaan 66 612 e. Suurimmat rahalliset menetykset kokivat Lähetysyhdistys Kylväjä, jonka tuki putosi 12000 eurosta 8000 euroon ja Kansanlähetys, joka sai 11000 euron sijaan 7000 euroa. SLEY menetti 400 euron tuen ja ELY sai saman summan lisätukea. Kirkon Ulkomaanapu sai uutena lähes 8000 euron tuen.

Seurakuntaneuvoston perusteluissa sanotaan Kylväjän osalta, että järjestö esimerkiksi ei ole palkannut pappisvirkaa hoitavia naisia palkkalistoilleen.

- Kansanlähetyksen johdon lausunnot ja SLEY:n toiminta osoittavat, että tasa-arvo ei ole toteutunut näiden järjestöjen toiminnan kokonaisuudessa tavalla, mikä olisi sopusoinnussa Vantaankosken seurakunnan arvojen sekä kirkkolain kanssa, seurakuntaneuvosto perustelee.

 

Kuva: AdobeStock/Fabio Balzaretti

19.11.2021 15.48