Uutislistaukseen

Tikkurilan kirkolle myönnettiin Kestävä kivitalo -palkinto 2021

Palkinto myönnettiin arkkitehtitoimisto Oopeaalle, Lujatalo Oy:lle sekä Vantaan seurakuntayhtymälle 3.11.2021. 

Kuva Tikkurilan kirkkosalista.

Kuva Tikkurilan kirkkosalista. Kuva Tuomas Uusheimo.

Perustelujen mukaan sekä suunnittelijat että rakentajat ovat onnistuneet luomaan lopputuloksen, joka kestää aikaa. Esteettiset ja rakenteelliset ratkaisut olivat vaativia, mutta ne on toteutettu laadukkaasti eikä tavoitteista ole tarvinnut karsia.

Pitkäikäisyys ja kestävyys olivat keskeisiä tavoitteita kirkon suunnittelussa ja toteutuksessa.

– Tavoitteena oli luoda rakennus, joka kestää 200 vuotta. Tiili on materiaalina pitkäikäinen ja kestävä, ja rakennusta voi ajan kuluessa myös korjata vaihtamalla tiiliä tarpeen mukaan. Niinpä tiili oli luonteva materiaalivalinta kestävyyden vuoksi ja myös siksi, että se luo jatkumon ympäröivän kaupunkirakenteen kanssa, toteaa kirkon pääsuunnittelija, arkkitehti SAFA Anssi Lassila.

Toteutus allianssimallilla osoittautui toimivaksi

Tikkurilan uuden kirkkohankkeen yhtenä merkittävänä onnistumisen takeena oli hankkeen rakentamismallina käytetty allianssimalli. Allianssimallia hyödyntämällä rakentamisen kustannukset pidettiin hallinnassa ja osapuolet olivat jatkuvasti tietoisia hankkeen aikataulusta.

Allianssiosapuolina olivat tilaajana Vantaan seurakuntayhtymä, urakoitsijana Lujatalo ja kirkon suunnittelijana Arkkitehtitoimisto OOPEAA. Lisäksi allianssin toimintamallin projektiin loi seurakunnan rakennuttajakonsultti Boost Brothers.

Lujatalon toimialajohtaja Lauri Porokalle jäi mieleen kehitysvaiheessa hankkeeseen yhteisesti sovittu johtolause ”ikuisesti ylpeä”. Se osaltaan ohjasi toimintaa koko hankkeen ajan siten, että haasteellisetkin asiat käytiin läpi yhteistyössä ja toisia kunnioittaen.

– Tällainen palkinto on hieno huomionosoitus tälle rakennukselle ja sen toteuttajille. Palkinto nostaa ammattiylpeyttä. Se on merkkinä siitä, että lopputuloksena olemme rakentajina onnistuneet. Näin hyvän onnistumisen ehtona on myös ollut, että yhteistyö allianssissa on toiminut ja siinä on koko allianssiin osallistunut porukka onnistunut. Kiitokset kuuluvat koko yhteistyöryhmälle, Porokka sanoo.

Projektipäällikkönä hankkeessa toiminut suunnittelujohtaja Niila Aunio kertoo Tikkurilan kirkon olleen Lujatalon ensimmäinen allianssimuotoinen urakka. Kilpailuvaiheessa Lujatalo valitsi ryhmäänsä aikaisemmista kirkkorakennuksistaan tutun arkkitehdin, professori Anssi Lassilan Oopeaa Oy:n arkkitehdeiltä.

– Jo kilpailuvaiheessa osapuolet löysivät yhteisen sävelen ja se heijastuikin siten kilpailun voitossa. Kehitysvaiheessa allianssin kaikki osapuolet sekä valitut muut suunnittelijat tutustuivat työpajoissa, big-roomeissa, hyvin toisiinsa ja tavoitteet sekä keinot löytyivät keskustelemalla. Luottamus osapuolten välillä ja ymmärrys järkevistä ratkaisuista olivat toteutuneen lopputuloksen kannalta merkitykselliset, Aunio sanoo.

– Tikkurilan kirkossa yhdistyy onnistuneesti kolme seikkaa, joista jokainen jo itsessään on vaativa. Rakennus on tunnistettava maamerkki, jolla on oma voimakas identiteettinsä. Se on myös luonteeltaan sakraalirakennus, joka tarjoaa hiljentymisen paikan ja mahdollisuuden irrottautua arjen kiireistä. Ja lisäksi se on toiminnollisesti monipuolinen ja suunniteltu muuntojoustavaksi. Kokonaisuuden onnistumisen kannalta taitoa vaativien materiaalien käsittely ja detaljien toteutus ovat ratkaisevassa asemassa. Hanke osoitti, että hyvällä yhteistyöllä eri osa-alueiden toimijoiden kanssa on mahdollista toteuttaa arkkitehtonisesti ja toiminnollisesti poikkeuksellisen vaativa kohde, kuvailee kohteen pääarkkitehtinä toiminut Anssi Lassila.

Kestävä kivitalo 2021 toteutti kirkosta videon, joka on katsottavissa täällä. 

Tikkurilan kirkko on Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksen, Tikkurilan seurakunnan ja Vantaan ruotsinkielisen seurakunnan käytössä oleva uusi kirkko Tikkurilna keskustassa. Kirkko vihittiin käyttöön helmikuussa 2021.

Tämän vuoden Kestävä kivitalo -palkinto jaettiin poikkeuksellisesti kahdelle kohteelle. Tikkurilan kirkon lisäksi palkittiin Turussa sijaitsevan Kurjenlinnan muutos- ja peruskorjaushanke.

Kestävä Kivitalo -palkinto
Kestävä Kivitalo -palkinto myönnetään yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat osallistuneet laadukkaasti tiilestä ja betonista paikalla rakennettujen rakennusten toteutukseen. Toiminnalle luotiin suuntaviivat vuonna 1994 Rudus Oy:n (silloinen Lohja Rudus) aloitteesta.

Lue lisää Kestävä kivitalo -palkinnostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

3.11.2021 21.09