Uutislistaukseen

Uudessa strategiassa uskotaan uudistuvaan ja kasvavaan kirkolliseen elämään Vantaalla

Kirkko Vantaalla -strategia 2028 menee yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi kesäkuussa.

Pyöräilijöitä tutkimassa karttaa.

Kuvassa pyöräilijät tutkivat karttaa Helsingin pitäjän kirkonkylässä.

Vantaan seurakuntayhtymän uusi strategia ulottuu vuoteen 2028. Vantaalla jatketaan aiemmasta strategiasta nousevalla missiolla Rohkeasti armon asialla. Kirkko Vantaalla -strategiassa keskitytään läheiseen vuorovaikutukseen ihmisten kanssa ja tarjotaan jäsenille laadukasta ja mielekästä kirkkoon kuulumisen kokemusta. Ihminen kohdataan myötäeläen eri elämäntilanteissa.  Palveluita tarjotaan siellä missä jäsenet ovat, digipalveluista perinteisiin kohtaamisiin. Vantaan seurakuntiin kuuluu noin 125 000 vantaalaista. 

Tulevaisuuden näkymät strategia kohtaa kristillisen myönteisesti, tosin jäsenmäärän hidas lasku huolestuttaa. Vantaa kehittyy ja kasvaa kaupunkina nopeasti. Tällaisessa ympäristössä kristillisen elämän monipuolistuminen ja monikulttuurisuuden vahvistuminen ovat seurakunnille mahdollisuuksia. Ihmisten elämän merkityksellisyyden kaipuu halutaan kuulla ja ottaa todesta. Hiljainen ja luontoon sijoittuva hengellisyys voivat olla osa seurakuntien toimintaa.  

Visio ja arvot pysyvät sanoman ytimessä: uskon, toivon ja rakkauden asialla syntymästä kuolemaan

Kirkko Vantaalla haluaa olla kaupunkilaisten elämässä läsnä merkityksellisellä tavalla elämässä ja kuolemassa koko elämän ajan. Kirkko Vantaalla -strategiassa arvoina ovat: Voimana usko. Näköalana toivo. Motiivina rakkaus.

Strategian 2028 visiona on

Kirkko Vantaalla on vaikuttava uskon, toivon ja rakkauden yhteisö elämässä ja kuolemassa. Kirkon jäsenyyteen halutaan sitoutua.

Uudistumme, tavoitamme ja tuemme vantaalaisia paremmin. Palvelemme ihmisiä jäsenlähtöisesti.  Seurakuntayhteys vahvistuu ja vuonna 2028 enemmistö vantaalaisista kuuluu kirkkoon.

Vantaan seurakuntayhtymässä on viime vuosina panostettu laajasti palvelumuotoiluun ja ihmisten toiveiden ja palautteen kuunteluun toiminnan kehittämisessä. Tätä halutaan jatkossakin jatkaa.

Strategian linjaukset korostavat auttamista, vuorovaikutuksen vahvistamista ja toivoa yli rajojen

Strategia nojaa kirkon perusajatukseen rohkeasta jumalapuheesta ja ihmisten kutsumisesta Kristuksen yhteyteen. Seurakuntaan kuulumisen lähtökohtana on tarjota syntyville lapsille ja heidän perheilleen mieleen jäävä, laadukas ja merkityksellinen kastekokemus. Yhä useammin seurakuntaan kastetaan jäseneksi myös nuoria ja aikuisia. Strategiassa kiinnitetään huomiota ymmärrettävään ja selkeään kieleen, joka ei sulje ketään ulos. Monikulttuurisuuden vahvistuminen Vantaalla lisää monikielisen työn tarvetta ja siihen aiotaan panostaa.

Ihmisten hätään vastaaminen ja tukeminen elämän kriiseissä on strategian viides painopiste. Ihmisen puolustaminen nähdään kirkon tehtävänä. Suomen evankelis-luterilainen kirkko noudattaa Hiilineutraali kirkko 2030 -strategiaa ja Kirkko Vantaalla sitoutuu siihen. Kirkon yhteiskunnallinen velvoite hautaan siunaamisesta ja hautausmaiden hoidosta kristillisen toivon ylläpitämiseen nähdään kirkon erityisenä tehtävänä myös Vantaalla. Jokaisella on oikeus ja mahdollisuus saada arvokas ja kaunis lähtö.

Strategian linjauksia tullaan seuraamaan operatiivisen toimenpideohjelman ja mittariston avulla sykleissä strategiakaudella.  Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Kirkko Vantaalla -strategian kokouksessaan 12.5.2021 ja lähetti sen hyväksyttäväksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu 1.6.2021.

Linjaukset

  • Puhumme rohkeasti Jumalasta ja kutsumme Kristuksen yhteyteen.
  • Kastamme kaikenikäisiä ja vahvistamme kasteopetusta sekä lisäämme kasteeseen liittyvää viestintää.
  • Kohtaamme ihmisiä säännöllisesti elämän eri vaiheissa.
  • Käytämme kieltä, jota ihmiset ymmärtävät ja vahvistamme eri kulttuuritaustaisten ihmisten osallisuutta.
  • Vastaamme hätään ja puolustamme ihmistä sekä kehitämme erilaisia yhteisiä auttamisen tapoja
  • Kannamme vastuuta luomakunnasta ja edistämme Hiilineutraali kirkko 2030 tavoitteita.
  • Rohkaisemme taivastoivoon ja siunaamme hautaan arvokkaasti

25.5.2021 10.37