Uutislistaukseen

Aluekeskusrekisterin palveluajoissa huomattavaa viivettä

Viive pitkittää sukuselvitysten tekoa ja koskee myös virkatodistusten saamista. Pahoittelemme tilannetta.

Kuvassa Vantaan seurakuntien logo.

Vantaan aluekeskusrekisterin työkuorma on talven 2020-2021 aikana kasvanut huomattavasti ennakoitua suuremmaksi. Tämä näkyy erityisesti sukuselvitysten pitkittyneenä toimitusaikana. Monille virkatodistusta odottaville henkilöille aiheutuu tilanteesta vaivaa ja viivästyksiä.

Ruuhkautunutta työtilannetta on selvitetty monin eri keinoin: on tehty sisäisiä toimintatapamuutoksia, rekrytoitu lisää työntekijöitä ja solmittu yhteistyösopimuksia toisten rekisterinpitäjien kanssa. Näistä toimista huolimatta tilanteeseen ei valitettavasti ole odotettavissa nopeaa helpotusta: sama ruuhka koskettaa myös monia muita rekisterinpitäjiä ja uudet rekrytoinnit tuovat helpotusta hitaasti.

Pitkittyneen toimitusajan vuoksi saamme runsaasti tiedusteluja siitä, voisiko virkatodistustilauksen käsittelyä nopeuttaa. Tilauksen nopeuttaminen ei ole mahdollista. Näin pyrimme turvaamaan kaikkien jonottajien tasapuolisen kohtelun. Virkatodistuksen viipyessä kannattaa ryhtyä toimiin mahdollisen lisäajan järjestelemiseksi, esimerkiksi perunkirjoitusta valmisteltaessa pyytää ajoissa lisää aikaa verottajalta.

Toimimme parhaamme mukaan taataksemme jälleen asiallisen ja kohtuullisessa ajassa toimivan palvelun, sekä pahoittelemme tällä hetkellä vallitsevaa tilannetta.

Tuomo Kahenvirta
rekisteripäällikkö
Vantaan aluekeskusrekisteri

16.4.2021 09.17