Uutislistaukseen

Videokamera kuvaa jumalanpalvelusta Seutulan kappelissa. Pappi näkyy kameran kuvassa ja kameran ohi alttari... Kuva: Jumalanpalvelusta kuvataan keväällä 2020 Seutulan kappelissa.

Koronavuonna 2020 jumalanpalveluksiin osallistuminen lisääntyi Vantaalla

2.2.2021 15.34

Seurakuntalaiset löysivät verkossa lähetettävät jumalanpalvelukset. Kohtaamiset verkossa ja puhelimitse nelinkertaistuivat.

Koronapandemia muutti monella tapaa Vantaan seurakuntien toimintaa vuonna 2020. Osan vuotta jumalanpalveluksia ei voitu järjestää kirkoissa seurakunnan kanssa, mutta toiminta siirtyi verkkoon.

Jumalanpalvelusten osallistujamäärä jopa kasvoi vaikka tilaisuuksia järjestettiin vähemmän kuin vuonna 2019 (n. 150 tilaisuutta vähemmän). Vuonna 2020 jumalanpalveluksiin osallistujia oli 113 554 (vuonna 2019 osallistujia 99 806). Osallistujamäärä oli kasvusuunnassa jo vuonna 2019.

Verkon kautta jumalanpalveluksiin osallistuneita oli noin 90 000 viime vuoden aikana. Verkko-osallistumiseen lasketaan mukaan suorien lähetysten ja niistä muodostuneiden tallenteiden katsojamäärä vuorokauden ajan ensiesityksestä.

Jäsenmäärään suhteutettuna jumalanpalveluksiin osallistuttiin eniten Hakunilan seurakunnassa, jossa lähetetään verkkoon viikoittain neljä jumalanpalvelusta ja rukoushetkeä. Hakunilassa on ollut jo ennen koronaa vantaalaisittain korkea osallistumisaktiivisuus, joten tilastojen perusteella vaikuttaa, että kirkossakävijät ovat löytäneet myös verkkoon siirtyneet jumalanpalvelukset.

Kohtaamiset lisääntyivät koronavuonna – puhelimitse ja verkon välityksellä oltiin yhteydessä

Vantaan seurakunnissa verkossa ja puhelimessa tapahtuneiden kohtaamisten määrä kasvoi vuonna 2020 nelinkertaiseksi vuoteen 2019 verrattuna. Seurakunnan työntekijöillä tilastoitiin yli 35 000 kohtaamistilannetta vuoden 2020 aikana.

Seurakunnista on oltu entistä enemmän aktiivisesti yhteydessä seurakuntalaisiin. On soiteltu lasten kerhojen vanhemmille, diakonian ja perheneuvonnan palveluja on tarjottu nettiyhteyksien välityksellä ja puhelimitse. Myös papit ovat tapaamisten sijaan olleet seurakuntalaisiin yhteydessä netissä ja puhelimitse.

Vuonna 2020 Vantaan seurakunnat toteuttivat kaksi järjestelmällistä soitto- ja tekstiviestikampanjaa, joissa soitettiin tai lähetettiin tekstiviesti senioreille. 6700 senioria sai puhelun, ja tekstiviestillä lähestyttiin yli 15 200 senioria. Ikäihmisiin oltiin keskitetysti yhteydessä sekä keväällä että ennen joulua.

Vantaan hävikkiruokaa hyödyntävät yhteisöruokailuissa oli koronaepidemian vuoksi pitkiä taukoja. Ruoka-apua organisoitiin uudelleen, ja vuoden aikana vantaalaisille jaettiin seurakuntien kautta yli 10 000 ruokakassia.

Kirkkoon kuuluu 52,6 prosenttia vantaalaisista

Vuoden 2020 lopussa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 124 706 vantaalaista, mikä on 52,6 % prosenttia kaupungin väestöstä. Prosenttiosuuteen vaikuttaa Vantaalla kirkosta eroamisen lisäksi monikulttuurisuuden lisääntyminen, sillä kirkkoon kuuluvat ovat valtaosin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvia. Vantaan suomenkielisistä asukkaista 65,9 % oli kirkon jäseniä ja ruotsinkielisistä 72,7 %. 

Vantaalla on seitsemän evankelis-luterilaista seurakuntaa, joista jäsenmäärältään suurin on Tikkurilan seurakunta (38 258 jäsentä). Toiseksi suurin on länsivantaalainen Myyrmäen ja Kivistön alueilla toimiva Vantaankosken seurakunta (28 917 jäsentä). 


Vantaan seurakuntien jäsenmäärät 31.12.2020

 

  • Tikkurilan seurakunta 38 258
  • Vantaankosken seurakunta 28 917
  • Korson seurakunta 16 543
  • Hakunilan seurakunta 13 741
  • Rekolan seurakunta 12 129
  • Hämeenkylän seurakunta 10 886
  • Vanda svenska församling 4232