Uutislistaukseen

Kaatunut puunrunko Kylmäojan korven luonnonsuojelualueella. Kylmäojan korpea. Kuva: Maaria Keskitalo.

Vantaan seurakunnille myönnettiin jälleen ympäristödiplomi

17.12.2020 14.41

Vantaan seurakunnille on 17.12. myönnetty Kirkon ympäristödiplomi vuosille 2020–2025.

Ympäristödiplomi on kirkkoa varten räätälöity sertifiointijärjestelmä, joka auttaa seurakuntia täyttämään vastuutaan luomakunnasta ja tarjoaa mittareita ympäristötyön seurantaan. Ympäristödiplomi myös kertoo ympäristöasioiden merkityksellisyydestä seurakuntien työssä.

Ympäristödiplomin hakuprosessiin kuului ympäristökatselmus eli auditointi, jossa kartoitettiin ympäristöasioiden nykytilanne Vantaan seurakunnissa. Katselmuksen suorittivat ulkopuoliset auditoijat lokakuussa 2020. Diplomin myöntämisestä päätti kirkkohallitus auditointiraportin perusteella.

Vantaan seurakuntayhtymällä on ollut ympäristödiplomi vuodesta 2007 lähtien. Diplomi on uusittaessa voimassa myöntämisvuoden jälkeen viisi vuotta. 

Seurakunnat siirtyivät uusiutuvaan energiaan

Auditoinnin mukaan Vantaan seurakunnat on edellisellä viisivuotiskaudella parantanut toimintaansa mm. siirtymällä kokonaan uusiutuvan energian käyttöön kaikissa rakennuksissaan. Energiaa tuotetaan jopa itse: Hämeenkylän kirkon aurinkopaneelit tuottavat sähköä kolmen kerrostalokaksion verran.

Vantaan seurakunnat teettivät ensimmäisenä seurakuntana Suomessa metsistään hiilitaselaskelman vuonna 2019. Sen mukaan Vantaan seurakuntien metsät ovat hiilinieluja. Seurakunnat hoitavat noin 280 hehtaarin metsäalueitaan vastuullisesti virkistyskäyttöä varten.

Vantaan seurakunnat on myös perustanut mailleen kolme luonnonsuojelualuetta edellisten viiden vuoden aikana.

Kehuja keräsivät myös toimiva jätehuolto, vastuullisen sijoittamisen ohjeet, keskitetysti toteutettavat tavarahankinnat ja hävikkiruoan tehokas hyödyntäminen seurakuntien toiminnassa Vantaan Yhteinen pöytä -hävikkiruokajärjestelmän kautta.

Vantaan seurakuntayhtymä ja kaikki Vantaan seurakunnat ovat saaneet Reilun kaupan seurakunnan arvonimen. Reilun kaupan tuotteiden hankinnat ovat euroilla mitattuna kasvaneet 78 % vuodesta 2015 vuoteen 2018.

Tulossa mm. sähköauton latauspiste Pyhän Laurin kirkolle

Seuraavalla ympäristödiplomikaudella 2020–2025 Vantaan seurakunnissa jatketaan energiankulutuksen optimointia mm. talotekniikan automaatiota ja sähköenergiaa säästäviä ratkaisuja kehittämällä. Parannuksia tehdään kiinteistöjen vuosikorjausten yhteydessä. Myös uudessa Tikkurilan kirkossa energiatehokkuus on huomioitu.

Liikenteestä aiheutuvia päästöjä pienennetään lisäämällä etäkokouksia. Näin työntekijöiden matkustaminen vähenee.

Tiekirkkona toimivalle Vantaan Pyhän Laurin kirkolle on tulossa kesällä 2021 sähköauton lautauspiste.

Sielua puolestaan voi ladata vantaalaisessa lähiluonnossa. Vantaan seurakunnat toteuttaa Sielun latauspisteet luonnossa -reittipalvelun. Palveluun tulee sisältöjä, jotka tukevat luonnossa latautumista ja antavat virikkeitä kulkijan omille pohdinnoille.

Seurakuntien tavarahankinnoissa ja leirikeskusten kilpailutuksessa annetaan painoa ympäristökriteereille. Myös hävikkiruokaa hyödynnetään osana Vantaan Yhteinen pöytä -hävikkiruokajärjestelmää. Reilun kaupan tuotteita käytetään kaikissa Vantaan seurakunnissa. Lähiruokaa ja kotimaista ruokaa suositaan ruokahankinnoissa.

Jätehuoltotiloja parannetaan ja lajittelumahdollisuuksia lisätään seurakuntien kiinteistöissä. Vantaan seurakunnat toteuttivat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa jätehuoltokartoituksen maalis–huhtikuussa 2020. Kartoituksen suosituksia on tarkoitus ottaa käyttöön.

Vantaan seurakuntien ympäristöohjelmaan on kirjattu seurakuntien ympäristötyötä kehittäviä, realistisia ja mitattavia tavoitteita, joiden toteutumisella on ympäristön ja ilmaston kannalta positiivisia vaikutuksia.

Ympäristöohjelman tavoitteet linjaavat seurakuntien ympäristötyötä tulevina vuosina. Tuloksia seurataan jatkuvasti.

Lue lisää Vantaan seurakuntien ympäristötyöstä.

 

Katso video Vantaan seurakuntien ympäristötyöstä