Uutislistaukseen

Vantaan seurakunnat myönsivät 30 000 euroa ulkomaiseen katastrofiapuun

Katastrofiapu myönnettiin humanitaariseen työhön Suomen lähetysseuran kautta.

Kuvassa nuoria ihmisiä jakamassa ruokaa Beirutissa.

YMCAn vapaaehtoiset jakoivat ruokaa Beirutissa. YMCA tekee katastrofiapua Suomen lähetysseuran kumppanina.

Koronavuosi on lisännyt katasrofiavun tarvetta ympäri maailmaa. Samalla monien kotastrofiapua antavien tahojen taloudellinen tilanne on heikentynyt. Vantaan seurakunnat ovat varautuneet jakamaan ulkomaista katasrofiapua vuosittain 60 000 euroa. Tänä vuonna yhteinen kirkkoneuvosto on jakanut jo 15 000 euroa sekä Kirkon ulkomaanavulle että Suomen Lähestysseuralle. Jäljellä olevasta katastrofiavusta päätettiin 9.12. kirkkoneuvoston kokouksessa.

Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi 30 000 euroa Suomen lähetysseuran kautta muun muassa Kambodzan tulvien uhreille sekä Beirutiin

Loka- ja marraskuun vaihteessa Kambodzassa tulvi pahemmin kuin kymmeniin vuosiin. Lähetysseura on varautunut lähiaikoina lieventämään Kambodzan humanitääristä hätää, joka on aiheutunut ihmisten menetettyä tulvassa satonsa ja ruokavarastonsa.

Beirutin satamassa 4.8.2020 tapahtui räjähdys, joka aiheutti mittaamattoman määrän inhimillistä hätää. Räjähdys jätti yli 300 000 ihmistä kodittomiksi, jopa 5 000 ihmistä loukkaantui ja surmansa sai yli 150 henkilöä. Useat kaupungin sairaaloista vaurioituivat räjähdyksessä, eivätkä ne akuutissa tilanteessa kyenneet hoitamaan kaikkia apua tarvitsevia.

Beirutin räjähdysonnettomuuteen myönnetyn katastrofiavustuksen lisäksi Suomen Lähetysseura on kanavoinut Katastrofirahastostaan apua vuoden 2020 aikana myös Tansanian tulvien uhreille (50 000 €), Angolaan kuivuudesta kärsiville (30 000 €) sekä koronaviruksen hillitsemiseksi ja sen vaikutusten lievittämiseksi Zimbabwessa, Nepalissa, Etiopiassa, Palestiinassa ja Kiinassa (399 000 €).

Suomen Lähetysseuran katastrofityö auttoi v. 2019 kaikkiaan 16 850 ihmistä. Päättymässä olevana vuonna on avun tarve maailmalla ollut liki kaksinkertainen.

9.12.2020 20.45