Uutislistaukseen

Hämeenkylän seurakunnan kirkkoherran virkaan seitsemän hakijaa

Avoinna olevaan Hämeenkylän seurakunnan kirkkoherran virkaan tuli seitsemän hakemusta.

Hämeenkylän kirkon ulkokuva.

Kuvassa Hämeenkylän kirkko

Hakuaika päättyi 6.11.2020 klo 15.

Hämeenkylän seurakunnan kirkkoherran virkaa ovat hakeneet seuraavat seitsemän hakijaa aakkosjärjestyksessä: 

  • Johannes Haapalainen
  • Matti Hyry
  • Simo Juntunen
  • Jaakko Kara
  • Janne Keränen
  • Anja Nurminen
  • Henrik Wikström

Hämeenkylän kirkkoherrana vuodesta 2007 toiminut Jukka Nevala jää eläkkeelle helmikuussa 2021.

Seuraavaksi Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli haastattelee kirkkoherran virkaa hakeneet ja selvittää heidän kelpoisuutensa virkaan. Tuomiokapituli asettaa hakijat järjestykseen sen perusteella, miten se arvioi hakijoiden soveltuvuuden ja ansioiden kertovan hakijoiden kyvystä hoitaa menestyksellisesti kirkkoherran virkaa.

Hämeenkylän seurakuntaneuvosto valitsee tämän jälkeen kokouksessaan kirkkoherran. Seurakuntaneuvosto on luottamushenkilöistä koostuva päätöselin, jonka seurakuntalaiset ovat valinneet äänestämällä seurakuntavaaleissa, jotka järjestettiin viimeksi vuonna 2018.

Uuden kirkkoherran nimen odotetaan selviävän loppuvuodesta. Viranhoitomääräyksen valitulle kirkkoherralle antaa Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli.

Hämeenkylän seurakunta on yksi Vantaan seitsemästä evankelis-luterilaisesta seurakunnasta. Se sijaitsee Vantaan länsilaidalla Hämeenkylän, Vapaalan, Rajatorpan, Pähkinärinteen ja Askiston alueella. Seurakuntaan kuuluu noin 11 000 jäsentä.

9.11.2020 14.29