Uutislistaukseen

Dronella otetussa kuvassa Vantaan seurakuntien omistaman Tontunniemen leirikeskuksen metsää yläilmoista kat... Kuvassa Vantaan seurakuntien omistaman Tontunniemen leirikeskuksen metsää Asikkalassa. Kuva: Antero Harju.

Vantaan seurakunnat vähentää energiankulutustaan ja tuo sähköauton latauspisteen Pyhän Laurin kirkolle

11.6.2020 15.36

Vantaan seurakunnat ovat hakemassa jatkokautta ympäristödiplomilleen. Osana ympäristödiplomin hakuprosessia Vantaan seurakunnissa ollaan valmistelemassa ympäristöohjelmaa vuosille 2020–2025.

Vantaan seurakunnilla on ollut Kirkon ympäristödiplomi vuodesta 2007.

Nyt valmisteilla olevassa Vantaan seurakuntien ympäristöohjelmassa määritetään tavoitteet seuraavalle diplomikaudelle 2020–2025. Ohjelmassa huomioidaan edelliseltä diplomikaudelta esille tulleet kehittämiskohteet sekä evankelis-luterilaisen kirkon energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030.

Energiankulutus, sekajätteen määrä ja tulostaminen kääntyivät laskuun


Vuosia 2015–2019 käsittelevä katselmusraportti kertoo, että Vantaan seurakuntien sekajätteen määrä on laskenut 8 % vuodesta 2015 vuoteen 2019. Rakennusten lämmönkulutus on vähentynyt 36 % vuodesta 2015 vuoteen 2019.  Sähkönkulutus on pienentynyt 25 % vuodesta 2015 vuoteen 2019. Sähkönkulutuksen vähentymiseen on tosin isona tekijänä vaikuttanut kiinteistöistä luopuminen (mm. seurakuntien talo Unikkotiellä purettiin). Lämmönkulutus on vähentynyt vaikka toimitiloista luopumisen vaikutus huomioitaisiin.

Tulosteiden määrä on vähentynyt nopeasti vuodesta 2018 vuoteen 2019 yhteensä yli 13 % ja suurin osa seurakuntien kokouksista on paperittomia.

Vantaan seurakunnat teettivät ensimmäisenä seurakuntana Suomessa metsistään hiilitaselaskelman vuonna 2019. Sen mukaan Vantaan seurakuntien metsät ovat hiilinieluja. Seurakunnat hoitavat noin 280 hehtaarin metsäalueitaan vastuullisesti virkistyskäyttöä varten. Lue lisää seurakuntien metsistä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Vantaan seurakunnat perusti viime vuonna yhdessä Helsingin seurakuntayhtymän ja Helsingin kaupungin kanssa kaksi luonnonsuojelualuetta. Helsingin vesillä sijaitsevat Morsianluoto ja Madeluoto suojeltiin luotojen monipuolisen pesimälinnuston säilyttämiseksi.

Etäkokouksia lisätään ja sähköauton latauspiste Pyhän Laurin kirkolle

Seuraavalla ympäristödiplomikaudella 2020–2025 Vantaan seurakunnissa jatketaan energiankulutuksen optimointia mm. talotekniikan automaatiota ja sähköenergiaa säästäviä ratkaisuja kehittämällä. Parannuksia tehdään kiinteistöjen vuosikorjausten yhteydessä. Myös uudessa Tikkurilan kirkossa nämä asiat on huomioitu.

Liikenteestä aiheutuvia päästöjä pienennetään lisäämällä etäkokouksia. Näin työntekijöiden matkustaminen vähenee.

Tiekirkkona toimivalle Vantaan Pyhän Laurin kirkolle on suunnitteilla sähköauton lautauspiste.

Sielua puolestaan voi ladata vantaalaisessa lähiluonnossa. Vantaan seurakunnat toteuttaa Sielun latauspisteet luonnossa -reittipalvelun. Palveluun tulee sisältöjä, jotka tukevat luonnossa latautumista ja antavat virikkeitä kulkijan omille pohdinnoille.

Seurakuntien tavarahankinnoissa ja leirikeskusten kilpailutuksessa annetaan painoa ympäristökriteereille. Myös hävikkiruokaa hyödynnetään osana Vantaan Yhteinen pöytä -hävikkiruokajärjestelmää. Reilun kaupan tuotteita käytetään kaikissa Vantaan seurakunnissa.

Jätehuoltotiloja parannetaan ja lajittelumahdollisuuksia lisätään seurakuntien kiinteistöissä jätehuollon kilpailuttamisen yhteydessä (2020–2021).​ Vantaan seurakunnat toteuttivat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa jätehuoltokartoituksen maalis–huhtikuussa 2020.  Kartoituksen suosituksia on tarkoitus ottaa käyttöön.

Ympäristöohjelman tuloksia seurataan

Vantaan seurakuntien ympäristöohjelmaan on kirjattu seurakuntien ympäristötyötä kehittäviä, realistisia ja mitattavia tavoitteita, joiden toteutumisella on ympäristön ja ilmaston kannalta positiivisia vaikutuksia.

Ympäristöohjelman tavoitteet linjaavat seurakuntien ympäristötyötä tulevina vuosina. Tuloksia seurataan jatkuvasti.

Valmisteilla olevan ympäristöohjelman käsittely jatkuu elokuussa kunkin Vantaan seitsemän seurakunnan seurakuntaneuvostoissa. Sen jälkeen ympäristöohjelma tulee vielä Vantaan yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn 2.9. Uudistettu ympäristödiplomi on tarkoitus saada käyttöön loppuvuodesta. Sitä ennen ulkopuoliset auditoijat käyvät vielä raportin ja ympäristöohjelman läpi sekä tutustuvat toimintaan paikan päällä myös pistokokein.

 

Vantaan seurakuntien ympäristösivutLinkki avautuu uudessa välilehdessä