Uutislistaukseen

Kuvassa Sirinkan naisia jakamassa leipää Etiopiassa. Kuva: Päivi Anttila. Etiopiassa koronatietoisuutta pyritään lisäämään paikallisten radio- ja televisiokanavien kautta. Kuvassa Sirinkan naisia jakamassa leipää. 

Koronapandemian kansainväliseen hoitoon myönnettiin 30 000 euroa

10.6.2020 20.12

Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi ulkomaista katastrofiapua Kirkon ulkomaanavun ja Suomen Lähetysseuran kautta.

Maailmanlaajuinen koronapandemia on mullistanut humanitaarisen avun toteuttamisen monella tapaa. Nopeasti etenevä virus on vaatinut välitöntä reagointia ja vastaamista uusiin tarpeisiin. Pandemian vaikutukset ovat merkittävät kaikkein heikompiosaisten ihmisten elämään ja selviytymiseen. Monet elävät viruksentorjunnan kannalta hyvin hankalissa olosuhteissa. Monilla alueilla haasteet ja tarpeet olivat suuria jo ennen koronavirusta, mutta pandemian myötä apua tarvitsevien ihmisten määrä on moninkertaistunut.

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on myöntänyt lähes puolella miljoonalla eurolla hätäapua toimintamaihinsa koronaviruspandemian pysäyttämiseksi. KUA pyrkii estämään viruksen leviämisen erityisesti pakolaisasutusalueilla tekemällä valistustyötä ja kouluttamalla opettajia, koulukomiteoita ja yhteisötyöntekijöitä koronavirukselta suojautumisesta. Kouluille ja pakolaisille jaetaan muun muassa saippuaa, käsidesiä, desinfiointiaineita ja ämpäreitä. Valistustyötä tehdään radion kautta, tekstiviestien ja megafonien avulla sekä järjestämällä tiedotustilaisuuksia ja koulutuksia turvavälejä ja eri maiden viranomaisten ohjeita noudattaen. KUA jakaa hygieniatarvikkeita ja tekee valistustyötä Ugandassa, Syyriassa, EteläSudanissa, Somaliassa, Keniassa, Nepalissa ja Kambodžassa.

Suomen Lähetysseura ohjaa vuoden 2020 aikana lähes 400 000 euroa työhön koronaviruksen hillitsemiseksi ja sen vaikutusten lievittämiseksi. Uusia hankkeita on aloitettu Zimbabwessa, Nepalissa, Etiopiassa, Palestiinassa, Kiinassa ja Tansaniassa. Hankkeissa tuetaan terveydenhuoltoa ja tarjotaan köyhille ja syrjityille ihmisille hygieniatarvikkeita, psykososiaalista tukea, ruoka-apua sekä luotettavaa tietoa koronaviruksesta ja hygienian tärkeydestä. Terveydenhuoltoa Lähetysseura tukee mm. Zimbabwessa ja Nepalissa tarjoamalla terveydenhoitoa ja psykososiaalista apua, hankkimalla hoitohenkilökunnalle suojavälineitä ja ylläpitämällä henkilöresursseja sairaalassa koronakriisin aikana. Tukea ohjataan erityisesti syrjäseuduille ja naisille, lapsille ja vammaisille ihmisille. Etiopiassa Lähetysseura lisää koronatietoisuutta radion ja paikallisten televisiokanavien kautta. Hanketta toteuttaa Mekane Yesus -kirkon kehitysyhteistyöjärjestö, ja tiedotusta tehdään myös kirkon oman televisiokanavan kautta. Hankkeessa jaetaan myös hygieniatarvikkeita paikallisille terveysviranomaisille ja maaseudun köyhille ihmisille.

Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää hätäapua Kirkon ulkomaanavun ja Suomen lähetysseuran kautta 30 000 euroa ulkomaisten katastrofien hoitoon. Kummallekin toimijalle myönnettiin 15 000 euroa.