Uutislistaukseen

Naisen t-paidan selässä lukee

Vantaankosken vapaaehtoiset kokevat tehtävänsä antoisina, mutta uusia ihmisiä toivotaan lisää - Parhaiten toimii kutsu ihmiseltä ihmiselle

9.6.2020 10.49

Parhaiten vapaaehtoistehtäviin päädyttiin, kun asiasta oli kuultu toiselta ihmiseltä.


Vantaankosken seurakunnan vapaaehtoiset antavat seurakunnan vapaaehtoistoiminnasta kokonaisarvosanan 4/5. Tämä käy ilmi vapaaehtoisille keväällä lähetetystä kyselystä. Kyselyyn vastasi 124 henkeä.

Vastaajajoukossa korostui kaksi ikäryhmää: 60–80-vuotiaat ja toisaalta alle 20-vuotiaat. Seurakunnan vapaaehtoiset ovat usein eläkeikäisiä, joilla on aikaa vapaaehtoistehtäviin, ja nuoret puolestaan ovat aktiivisia isosina ja kerhojen ohjaajina.

Vastaajista 55 eli yli 40 prosenttia oli melko tuoreita eli toiminut seurakunnassa vapaaehtoisena kolmen vuoden ajan tai vähemmän. Toisaalta 33 vastaajaa eli noin neljännes oli ollut tehtävissä yli 10 vuotta.

Kysely osoitti, että moni vapaaehtoinen toimii useammassa tehtävässä seurakunnassa. Tehtäväryhmistä esiin nousivat kerhonohjaajat, isoset ja Olotila-kahvilan vapaaehtoiset. Myös Yhteisvastuukeräys, Naisten Pankki, kirkkoravintola Voimala ja messuja valmistelevat ryhmät keräävät vapaaehtoisia.

Parhaiten vapaaehtoistehtäviin päädyttiin, kun asiasta oli kuultu toiselta ihmiseltä. Vastaajista yhteensä 95 eli kolme neljästä oli kuullut seurakunnan vapaaehtoistehtävistä seurakunnan työntekijältä, ystävältä tai rippikoulussa.

Vastaajille vapaaehtoistehtävät ovat tuoneet elämään mielekästä sisältöä, ystäviä ja yhteisön. Samalla he ovat itse voineet auttaa, käyttää omaa osaamistaan ja oppia uutta. 

-Vapaaehtoistoiminta on seurakunnan kannalta oleellisen tärkeää. Kyse ei ole vain tehtävistä, joita työntekijät määrittävät, vaan yhdessä toimimisesta. Seurakunta on jäsenten yhteisö, jossa on monta tehtävää. Toisia tehdään virassa ja toisia vapaaehtoisena, tiivistää kirkkoherra Hannu Pöntinen.

-Olemme Vantaankoskella todella iloisia isosta joukosta eri ikäisiä ihmisiä, joiden kanssa yhdessä voimme rakentaa kohtaavaa ja toimivaa seurakuntaa.

Huolta vastaajat kantoivat vapaaehtoisten riittävyydestä seurakunnassa ja jatkokoulutuksen mahdollisuuksista. Seurakunnassa onkin päätetty jatkossa panostaa vapaaehtoisten rekrytointiin ja koulutukseen.

-Iloitsen suuresti kyselyyn vastanneiden runsaasta osallistujamäärästä ja hyvistä ehdotuksista vapaaehtoistoimintamme kehittämiseksi. Vastausten perusteella tulemme panostamaan vapaaehtoisten rekrytointiin uudenlaisilla ja erikestoisilla pesteillä sekä yhteisiin koulutuksiin, liittyen esimerkiksi kunnioittavaan kohtaamiseen, sanoo yhteisö- ja verkostotyön koordinaattori Iisa Lehtinen.

-Tavoitteenamme on, että seurakunnan toimintaa kehitetään jatkuvasti yhteistyössä seurakuntalaisten ja työntekijöiden vuorovaikutuksessa.

Poimintoja vastaajien kommenteista:


•    Kiva tehdä yhdessä asioita. 
•    Saa tuntea välillä itsensäkin tärkeäksi. 
•    Haluan kuunnella, jos jollakin on huolia, ja luoda hyvän kokemuksen esimerkiksi leirillä ollessa.
•    Keski-ikäisiä enemmän mukaan.
•    Elämääni tuli ihania ihmisiä ja tärkeitä kokemuksia, jotka opettivat yhdessä olon taitoja. 
•    Minusta seurakunnan ei tulisi olla vain paikka, jossa käydään istumassa, vaan jokaisella seurakunnan jäsenellä on paikkansa ja tehtävänsä.
•    Pääsee tuomaan omaa osaamistaan esille.
•    Työ on arvokasta ja palkitsevaa.
 

Kuva: Suvi Sievilä