Uutislistaukseen

Kuvassa viisi haarukkaa makaronilaatikossa. Seurakuntien ruoka-apua jatketaan kesälläkin

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lisärahoituksesta ruoka-apuun

14.5.2020 11.11

Yhteinen kirkkoneuvosto lähetti tilinpäätöksen valtuustolle hyväksyttäväksi 2,6 miljoonaa ylijäämäisenä, hyväksyi henkilöstökertomuksen ja päätti lisärahoituksesta kesän ruoka-apuun. 

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja lähetti sen yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. Tulos oli vuonna 2019 noin 2,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. 

Toimintaympäristön muutos Vantaalla ja pääkaupunkiseudulla jatkui vuonna 2019. Seurakuntien jäsenmäärä laski vuoden aikana Vantaalla 0,56 %. Kirkon toimintaa ihmisten keskellä ja heikoimpien tukena arvostetaan ja tuetaan edelleen vahvasti.

Vuoden 2019 lopussa Vantaan seurakuntiin kuului yhteensä 126 847 jäsentä. Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenmäärä väheni 720 jäsenellä ja kirkkoon kuului vuoden 2019 lopussa 54,3 prosenttia vantaalaisista. Vantaan suomenkielisistä asukkaista 67,8 % oli kirkon jäseniä ja ruotsinkielisistä asukkaista jäseniä oli 75,5 %.

Seurakuntien nettomuutto oli +566 jäsentä. Jumalanpalvelusten lisäksi toimitukset (kaste, vihkiminen, hautaan siunaaminen), diakonia ja kasvatus ovat seurakunnan keskeisiä toimintoja seurakuntalaisten kohtaamisenkin näkökulmasta. Jumalanpalveluksiin osallistui vuonna 2019 kaikkiaan 99 176 (96 726) henkilöä. Vuoden 2019 aikana Vantaan seurakunnissa kastettiin 1 082 lasta. Kastettujen määrä laski 3 % edelliseen vuoteen nähden (1 115). Seurakuntien jäsenet solmivat avioliittoja 668, joista kirkollisia vihkimisiä oli 363 (54,3 %). Kirkollisten vihkimisten määrä väheni 62:lla vuoteen 2018 verrattuna. Avioliittojen kirkollisia siunaamisia oli 25. Kuolleita oli 994. Vuoteen 2009 verrattuna kuolleiden määrä on kasvanut 23,3 %.

Seurakuntien järjestämä rippikoulu kuuluu edelleen useimman 15-vuotiaan vantaalaisen nuoren elämään. Vuonna 2018 rippikoululaisia oli yhteensä 1 710 (1700) ja määrä on pysynyt edellisten vuosien tasolla. Seurakunnat tekevät merkittävää yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Myös seurakuntien perheneuvontatyölle on ollut aiempien vuosien tapaan kovasti kysyntää.

Keskeistä kirkon työssä on lähimmäisen rakkauden toteuttaminen auttamisena, diakoniana. Seurakuntien diakoniatyössä autettiin jäsenyyteen katsomatta apua tarvitsevia. 

Vantaan seurakuntien talous on tilinpäätöksen mukaan vakaa. Tulevaisuuden haasteena nähdään pysyminen laajan investointiohjelman suunnitelluissa rajoissa, jolla kirkot ja seurakuntatilat saadaan kuntoon ja asianmukaiselle tasolle. 

Henkilöstökertomuksen mukaan Vantaan seurakuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2019 lopussa 377 henkilöä (vuonna 2018 395). Henkilöstön määrä henkilötyövuosina laskettuna oli 348 (vuonna 2018 352). 

Seurakuntien tekemään ruoka-apuun päätettiin antaa lisämääräraha kesälle

Koronaepidemian aiheuttaman poikkeusolojen yhtenä merkittävänä kriisiavun toteutusmuotona on ollut akuutti ruoka-apu. Toiminnan tavoitteena on ollut turvata vähävaraisten riskiryhmiin kuuluvien vantaalaisten ruoka-apu. Avunpyynnöt on vastaanotettu keskitetysti chatissa ja puhelimitse. Seurakunnat ovat huolehtineet ruokatarvikkeiden tilaamisen ja pussituksen sekä vastanneet ruokakassien jakelusta. Ruokakassit ovat sisältäneet pääsääntöisesti Yhteisestä pöydästä saatua hävikkitavaraa. Jonkin verran seurakunnat ovat myös täydentäneet kassin sisältöä itse hankkimillaan ruokatarvikkeilla.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että poikkeusolojen jatkuessa näillä näkymin pitkälle kesään on tarkoituksenmukaista vahvistaa seurakuntien kykyä vastata akuutin ruokaavun toteuttamiseen paikallisesti. Seurakunnille osoitetaan tätä tarkoitusta varten 25 000 euron lisäraha.