Uutislistaukseen

Kantaja ja ruumisarkku. Kuva: Sanna Krook

Hautajaisia vietetään poikkeustilanteessa lähiomaisten kesken

19.3.2020 13.24

Suomen hallituksen 16.3.2020 antamien linjausten vuoksi Vantaan seurakunnissa rajoitetaan hautajaisten osallistujamääriä. Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi, näillä näkymin ainakin 13.4. saakka.

Järjestelyillä on tarkoitus hillitä koronaviruksen leviämistä hautajaisissa ja pitää seurakuntien henkilöstö toimintakykyisenä.

 

Siunaustilaisuudet pidetään pienimuotoisina

Vainajien siunaustilaisuudet järjestetään normaalisti. Yleisohjeena on kuitenkin, että siunaustilaisuuteen saa osallistua enintään 10 henkilöä. Tästä rajoituksesta voidaan kuitenkin papin kanssa sovitusti poiketa, jotta vainajan lähiomaiset pääsevät osallistumaan tilaisuuteen. Suuria hautajaisia ei tule epidemian aikana järjestää.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat linjasivat 18.3., että aikaisemmin annetusta tiukasta 10 hengen rajoituksesta voidaan harkinnan mukaan poiketa.

”Jos hautaan siunaamisesta muodostuu lähiomaisten siihen osallistuessa yli 10 hengen tilaisuus, tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkiä välttämään tartuntariskiä esimerkiksi niin, että osallistujat ovat siunauskappelissa tai haudalla riittävän etäällä toisistaan. Luonnollisesti on selvää, ettei vähänkään hengitystieoireita saaneen henkilön tule osallistua siunaustilaisuuteen”, piispat muistuttavat.

Arkunkantajien ja saattajien välillä pidetään etäisyys kuljettaessa haudalle ja mahdolliset ulkopuoliset kantajat poistuvat heti laskettuaan arkun hautaan.

Omaiset voivat halutessaan itse videoida siunaustilaisuuden, jolloin läheiset ja ystävät voivat seurata tilaisuutta internetyhteyden välityksellä.

Arkkuhautauksissa hautaan siunaamisen voi järjestää myös suoraan haudan äärellä.

– Näissä oloissa suosittelemme haudalla tapahtuvaa siunaamista, sanoo hautaustoimen päällikkö Minna Aho Vantaan seurakunnista.

Myös haudalla tapahtuvissa siunauksissa osallistujamäärä on pääsääntöisesti enintään 10 henkeä.

Vainajien ruumiiden näytöt seurakuntien tiloissa on peruttu toistaiseksi.

 

Rajoitukset koskevat myös muistotilaisuuksia

Myös epidemian aikana voi järjestää vainajien muistotilaisuuksia. Seurakuntien tiloissa pidettäviin muistotilaisuuksiin saa kuitenkin osallistua enintään 10 henkilöä.

– Muistotilaisuuden voi järjestää myös myöhemmin koronatilanteen rauhoituttua. Vantaan seurakunnista saa tilan muistotilaisuutta varten myös myöhemmin, vaikka hautaan siunaus toimitettaisiin epidemian aikana, Minna Aho kertoo.

Tuhkattujen vainajien uurnan hautaan laskemiset järjestetään normaalisti, mutta myös uurnanlaskuissa osallistujamäärä on enintään 10 henkeä.

Vainajan tuhka tulee haudata vuoden kuluttua tuhkauksesta, joten uurnan hautausta on mahdollista pitkittää. Koronatilanteen rauhoituttua uurnan laskuun voidaan kutsua laajempi saattoväki.

 

Vantaan seurakuntien hautausmaan toimisto palvelee puhelimitse ja sähköpostilla

Vantaan seurakuntien hautausmaan toimisto palvelee asiakkaita normaalisti arkisin klo 9–15 toistaiseksi ainoastaan puhelimitse ja sähköpostitse. Vantaan seurakunnilla on neljä hautausmaata, jotka ovat Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa, Ruskeasannan hautausmaa, Korson kirkon uurnalehto ja Hämeenkylän kirkon hautausmaa.