Uutislistaukseen

Pappi vihkii pariskunnan avioliittoon Pyhän Laurin kirkossa. Syyskuun Hääyö-tapahtumassa avioituvia pareja vihittiin Vantaan Pyhän Laurin kirkossa.

Jumalanpalvelusten ja seurakuntien musiikkitilaisuuksien kävijämäärä kasvoi Vantaalla

29.1.2020 14.30

Vantaan evankelis-luterilaisissa seurakunnissa jumalanpalveluskävijöiden määrä nousi vuonna 2019 yli 3000 kävijällä edellisvuoteen verrattuna. 

Vuonna 2019 jumalanpalvelusten yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 99 806, kun taas vuonna 2018 se oli 96 726. Osallistujamäärän kasvu ei selittynyt tilaisuuksien määrän kasvulla. Ahkerimmat kirkossakävijät löytyvät Vantaan länsilaidalta Hämeenkylän seurakunnasta. Seuraavaksi eniten osallistujia seurakunnan jäsenmäärään suhteutettuna oli Hakunilassa.

Myös musiikkitilaisuuksien kävijämäärä kasvoi. Vuonna 2019 Vantaan seurakuntien konserttien osallistujamäärä oli 44 562 henkeä (522 tilaisuudessa) ja vuonna 2018 osallistujamäärä oli 42 130 henkeä (553 tilaisuudessa). Musiikkitilaisuuksia järjestettiin siis hieman vähemmän, mutta niissä oli enemmän kävijöitä. Suosituin konserttipaikka on Vantaan Pyhän Laurin kirkko.

Vuonna 2019 Vantaan seurakunnissa panostettiin viestintään ja markkinointiin, mikä saattaa näkyä kasvaneissa kävijämäärissä. Myös käynnit Vantaan seurakuntien verkkosivuilla lisääntyivät.

 

Kirkkoon kuuluu 54,3 prosenttia vantaalaisista

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumisen päätrendi pysyi Vantaalla vuonna 2019 ennallaan eli kokonaisjäsenmäärä laskee hiljalleen.

Vuoden 2019 lopussa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 126 847 vantaalaista, mikä on 54,3 prosenttia kaupungin väestöstä. Vuonna 2018 kirkkoon kuului vantaalaisista 56 prosenttia eli 127 563 kaupunkilaista.

Prosenttiosuuteen vaikuttaa Vantaalla kirkosta eroamisen lisäksi monikulttuurisuuden lisääntyminen, sillä kirkkoon kuuluvat ovat valtaosin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvia. Vantaan suomenkielisistä asukkaista 67,8 % oli kirkon jäseniä ja ruotsinkielisistä 75,5 %.

Vuonna 2019 Vantaalla liittyi kirkkoon 778 henkeä ja siitä erosi 2151 henkeä. Eronneiden määrä hieman väheni edellisvuodesta (2196 vuonna 2018).

Vuonna 2019 kirkon jäseneksi kastettiin 1082 vantaalaista, ja rippikoulun kävi 1710 henkeä.

Vantaalla on seitsemän evankelis-luterilaista seurakuntaa, joista jäsenmäärältään suurin on Tikkurilan seurakunta (38 685 jäsentä). Toiseksi suurin on länsivantaalainen Myyrmäen ja Kivistön alueilla toimiva Vantaankosken seurakunta (28 898 jäsentä).

Kun muiden Vantaan seurakuntien jäsenmäärä laski vuonna 2019, Vantaankosken seurakunta muodosti poikkeuksen. Sen jäsenmäärä kasvoi vuonna 2019 edellisvuodesta 450 hengellä.