Uutislistaukseen

Kuvassa Jukka Parvinen, jota esitetään Vantaan seurakuntien yhtymän johtajaksi. Yhtymän johtajaksi valittiin Jukka Parvinen. Kuva: Antero Harju.

Yhtymän johtajaksi valittiin Jukka Parvinen

3.12.2019 19.06

Parvinen on toiminut Vantaan seurakuntien vt. talouspäällikkönä vuoden 2019 alusta lukien. Hän aloittaa yhtymän johtajana 1.1.2020.

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti 3.12. valita Vantaan seurakuntien yhtymän johtajaksi Jukka Parvisen. Parvinen on virkauransa aikana toiminut useissa erilaisissa johtotehtävissä, ja Vantaan seurakuntiin hän siirtyi Maanpuolustuskorkeakoulun hallintojohtajan tehtävästä.  

Määräaikaan mennessä virkaa haki 20 henkilöä. He kaikki täyttivät viralle asetetut kelpoisuusehdot. 

Kokonaisarvioinnissa kiinnitettiin huomiota kelpoisuusehtojen lisäksi seurakuntatoiminnan ja -hallinnon tuntemukseen, kokemukseen strategisesta ja muutoksen johtamisesta, verkostoitumistaitoihin, yhteistyökykyyn, vuorovaikutustaitoihin sekä osallistavaan ja kehittävään työotteeseen. 

Yhtymän johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää Vantaan seurakuntien yhteisiä palveluita ja seurakuntayhtymän hallintoa. Johtaja vastaa myös mm. strategiaprosesseista ja sidosryhmäsuhteista. Hänen esimiehenään toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Tikkurilan seurakunnan kirkkoherra Janne Silvast.