Uutislistaukseen

Hankeasiantuntijaksi valittiin Johanna Pohjantaival. Hankeasiantuntijaksi valittiin Johanna Pohjantaival.

Vantaan seurakuntien kehittämistoimintaan henkilövalintoja

7.11.2019 08.30

Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään päätettäväksi myös uusi kehittämishanke ihmisten tavoittamiseen digitaalisesti. Hankeasiantuntijaksi valittiin Johanna Pohjantaival ja hankesuunnittelijaksi Anna Äystö. 

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2020 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä. Talousarvio sisältää suunnitelman vuoden 2020 investoinneista, kuten kirkkojen rakentamisesta ja kunnostamisesta. Seitsemän seurakunnan kirkkoneuvostot ovat antaneet talousarvioon lausuntonsa. Talousarviota ollaan supistamassa kahden prosentin verran vuodesta 2019.

Ulkomaisen katastrofiavun määrää ja kotimaisen kriisiavun määrää päätettiin ehdottaa nostettavaksi aikaisemmasta tasosta. Yhteensä näiden avustusten määrä tulisi olemaan 127 000 euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että lähetysmäärärahoja jaettaisiin kaikille kirkon virallisille lähetysjärjestöille.

Talousarvioon sisältyy lisäksi suunnitelmat kehittämistoiminnan jatkamisesta ja yhden uuden kehittämishankkeen aloittamisesta. 

Strategisia kehittämishankkeita Vantaan seurakunnissa on meneillään muun muassa lasten ja perheiden tukemisessa, kouluyhteistyössä, kansainvälisyyden vahvistamisessa, vapaaehtoisuuden tukemisessa ja sähköisen asioinnin kehittämisessä. Lisäksi ehdotetaan yhtä uutta Pilvikirkko-kehittämishanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa vuorovaikutusta ihmisten kanssa digitaalisessa mediassa. 

Uusi hankeasiantuntija ja hankesuunnittelija valittiin

Hankeasiantuntijan tehtävään valittiin Johanna Pohjantaival. Tehtävään jätettiin määräaikaan mennessä 15 henkilöä. Hankeasiantuntijan tehtävänä on yhdessä seurakuntien kanssa kehittää hanketyöskentelyä, rakentaa ja tukea hankeprosesseja sekä koordinoida hankkeiden toteutusta ja vahvistaa hankkeiden yhteistä vaikuttavuutta. Hankeasiantuntija vahvistaa hanketyöskentelyn osaamista, avoimuutta ja vaikuttavuutta, edistää uusien seurakunnallisten innovaatioiden syntymistä, kehittää ja vahvistaa verkostoyhteistyötä sekä toimii hankkeiden fasilitoijana.

Hankesuunnittelijan tehtävään valittiin Anna Äystö. Tehtävään jätettiin määräaikaan mennessä 13 hakemusta. Hankesuunnittelijan tehtävänä on vahvistaa tiedolla johtamista ja sitä kautta olla yhdessä seurakuntien kanssa rakentamassa suunnitelmiltaan ja vaikuttavuustavoitteiltaan hyviä hankkeita. Hankesuunnittelija tuottaa ja analysoi tietoa toimintaympäristöstä, sen muutoksista ja ilmiöistä, kehittää tilastointiprosesseja ja – välineitä sekä asiakkuuden hallintaa koskevia menettelytapoja ja järjestelmiä.

Hautainhoitorahaston hinnasto päivittyy, mutta hinnat eivät nouse

Vantaan seurakuntayhtymä tarjoaa haudanhoitopalveluja asiakkaille. Hautojen vuosihoidon hinnoittelun lähtökohtana ovat hoitotyön kustannukset. 

Kukkahoitojen pituudet ovat 1 vuosi tai 5 vuotta. Aiemmin hoitohinnoittelu on perustunut haudan leveyteen, mutta nyt esitetään siirtymistä kukkaryhmäperusteiseen hinnoitteluun. Keventämällä ja selkiyttämällä kukkahoitovalikoimaa voidaan omaisia palvella tehokkaammin ja kuitenkin monipuolisesti.

Aiemmin esimerkiksi viiden metrin levyiselle haudalle tarjottiin vaihtoehtona ainoastaan 7 kukan ryhmää, mutta uudella hinnoittelutavalla samalle haudalle asiakas voi nyt valita joko 3, 5, 7 tai 9 kukan ryhmän. Uusi kukkaryhmäperusteinen hinnoittelu mahdollistaa hautainhoitorahaston verkkopalvelujen valmistelua siten, että kukkahoidon voisi jatkossa tilata ja maksaa verkon kautta. Hinnoittelutavan muutos ei aiheuta hinnankorotuksia.

Kasvivalintoihin on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Hoitohaudoissa on suosittu helppohoitoisia, kestäviä ja näyttäviä kukkalajikkeita. Kukka-alueita on siirretty haudan keskeltä muistomerkkien eteen ja kukka-alueita kantataan yhtenäisiksi. Yhteisen kirkkoneuvoston vahvistama hautausmaiden hoitosuunnitelma on selkiyttänyt hautausmaiden hoitoa ja hoidon vastuita.

Hautainhoitorahaston sopimushaudan hoitoon kuuluu kukkapesän
kunnostaminen, kukkien istutus, lannoitus, kastelu, kuihtuneiden kukkien nyppiminen, kasvinsuojelu tarvittaessa, istutusalueen kanttaus ja rikkaruohojen kitkeminen. Reunakivihaudoilla hoito pitää sisällään reunakiviin rajoittuvan haudan hiekkapinnan hoidon. Hinnoittelu menee vielä yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Kuva: Johanna Pohjantaival.