Uutislistaukseen

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti raamit tulevien vuosien investoinneille Vantaan seurakunnissa

Vuosi 2018 oli yli miljoona euroa tappiollinen, mikä johtui pääosin Tikkurilan kirkon rakennushankkeen käynnistymisestä. 
Yhteisvastuukeräys kuuluu seurakuntien vuosittaiseen toimintaan. Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksen kautta t...

Yhteisvastuukeräys kuuluu seurakuntien vuosittaiseen toimintaan. Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksen kautta tuetaan lasten ja nuorten koulutusta. Kuvassa lipaskerääjäna Tikkurilan seurakunnan diakoni Toomas Takala. Kuva: Vantaan seurakunnat / kuva-arkisto

Kaupungin kasvu ja monikulttuurisuuden vahvistuminen haastavat myös seurakuntia muutokseen

Vuoden 2018 lopussa Vantaan seurakuntiin kuului yhteensä 127 563 jäsentä. Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenmäärä väheni 883 jäsenellä ja kirkkoon kuului vuoden 2018 lopussa 55,9 prosenttia vantaalaisista. Vantaan suomenkielisistä asukkaista 68 % oli kirkon jäseniä ja ruotsinkielisistä asukkaista jäseniä oli 75 %. Maahanmuuttajista seurakuntien jäseniä oli 3 %. 

Vantaan kaupungin asukasluku oli vuoden 2018 lopussa 228 226. Vantaan kaupungin väestönlisäys oli 5 118 asukasta, mikä ei juuri kasvattanut seurakuntien jäsenmäärää. Seurakuntien nettomuutto oli +537 jäsentä. 

Rippikoulujen suosio säilyy vahvana - kasteiden määrä on edelleen laskussa 

Seurakuntien toiminnassa jumalanpalveluksissa ja elämänkaaritoimituksissa kohdattiin vuoden aikana tuhansia ihmisiä elämän merkityksellisissä kohdissa. Jumalanpalveluksiin osallistui vuonna 2018 kaikkiaan 153 922 henkilöä. Vuoden 2018 aikana Vantaan seurakunnissa kastettiin 1115 lasta. Kastettujen määrä laski 7,1 % edelliseen vuoteen nähden (1 200). Seurakuntien jäsenet solmivat avioliittoja 744, joista kirkollisia vihkimisiä oli 425 (57,1 %). Kirkollisten vihkimisten määrä väheni yhdellä vuoteen 2017 verrattuna. Avioliittojen kirkollisia siunaamisia oli 22. Kuolleita oli 969 ja hautaan siunaamisia oli 726. 

Seurakuntien järjestämä rippikoulu kuuluu edelleen useimman 15-vuotiaan vantaalaisen nuoren elämään. Vuonna 2018 rippikoululaisia oli yhteensä 1700 ja määrä on pysynyt edellisten vuosien tasolla. Seurakunnat tekevät merkittävää yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Myös seurakuntien perheneuvontatyölle on ollut aiempien vuosien tapaan kovasti kysyntää. Keskeistä kirkon työssä on lähimmäisen rakkauden toteuttaminen auttamisena, diakoniana. 

Korjaamiselle ja rakentamiselle asetettiin raamit tuleville vuosille

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen kokouksessaan 27.3.2019. Tilinpäätös menee vielä myöhemmin valtuuston vahvistettavaksi. Tulos vuonna 2018 oli yli miljoona euroa (1 092 007 e) euroa tappiollinen, mikä johtuu erityisesti rakenteilla olevasta Tikkurilan kirkosta.

Vantaan seurakunnilla on runsaasti muitakin kiinteistöjen korjaustarpeita. Tuleville vuosille on tehty investointisuunnitelmaa. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi investoinneille taloudelliset raamit suunnittelun pohjaksi. Toiminnan ja talouden suunnittelussa lähdetään siitä, että vuonna 2020 investoidaan korkeintaan 24,5 miljoonaa euroa. Investoinnit sisältävät myös vuosikorjauksiin varattavan määrärahan. Suunnittelun tavoitteena on päästä vuoden 2020 osalta investoinneissa noin 20 miljoonan euron tasoon. Vuodesta 2021 eteenpäin investoinnit suunnitellaan korkeintaan noin 4,5 miljoonan vuositasolle. Jatkossa tavoitteena on päästä vuosittaisissa investoinneissa noin 4 miljoonan euron tasolle. Myös investointien taloudelliset raamit menevät vielä valtuuston vahvistettaviksi. 
 

29.3.2019 14.56