Uutislistaukseen

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi edustajia johtokuntiin

Vantaan seurakuntien uusi yhteinen kirkkoneuvosto aloitti toimintakautensa 13.2.2019.
Puheenjohtajan nuija

Seurakuntien asioista päättävät vaaleissa valitut luottamushenkilöt.

Seurakuntavaaleissa valitut Vantaan seurakuntien luottamushenkilöt ovat järjestäytyneet seurakuntien toimintaa linjaaviin ja toiminnasta ja taloudesta päättäviin päätöksentekoelimiin.

Vantaan seurakuntien ylin päättävä elin on yhteinen kirkkovaltuusto. Yhteinen kirkkovaltuusto voi siirtää toimi- ja päätöksentekovaltaansa yhteiselle kirkkoneuvostolle, joka taas omalta osaltaan voi siirtää toimivaltaa yhteisen kirkkoneuvoston alaisille johtokunnille. 

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi ensimmäisessä kokouksessaan 13.2. edustajiaan johtokuntiin seuraavasti: 

  • yhteisen seurakuntatyön johtokuntaan vuosiksi 2019–2020 valittiin Simo Routarinne.
  • kiinteistöjohtokuntaan vuosiksi 2019–2020 valittiin Raimo Huvila.

 

Yhteisen kirkkoneuvoston avuksi perustettuihin toimikuntiin nimettiin edustajia seuraavasti: 

 

Talous- ja strategiatoimikunta

Tiina Vesa puheenjohtaja

Jouni Tiainen varapuheenjohtaja

Altti Kuorikoski

Paula Lehmuskallio

Sari Laakso

Tero Fleminch

Kati Taivainen

Talous- ja strategiatoimikunnan tehtävänä on selvittää seurakuntien toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja kehityslinjoja pitkällä aikavälillä. Lisäksi toimikunta teettää tutkimuksia ja selvityksiä toiminnasta, laatii talousskenaarioita sekä luo seurakuntien toiminnalle tavoitteita ja seuraa niitä. 

Ympäristötoimikunta

Laura Häggblom puheenjohtaja

Kaarina Suonperä varapuheenjohtaja

Martti Kojola

Pia Talvitie

Kaj-Ari Lundell

Tuija Haapalainen

Maximilian Mannola

Ympäristötoimikunta seuraa,  ohjaa ja kehittää seurakuntayhtymän
ympäristötoiminnan linjauksia sekä edistää ympäristötietoutta kaikessa seurakuntayhtymän toiminnassa. Lisäksi ympäristötoimikunta ohjaa seurakuntayhtymän ympäristöohjelman laatimista sekä arvioi ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumista.

13.2.2019 20.30