Uutislistaukseen

Talvinen hautausmaa Pyhän Laurin kirkon luona

Hautaamisen maksut nousevat helmikuussa 2019

10.1.2019 14.44

Omaisten toivotaan päivittävän yhteystiedot hautausmaan toimistoon, jotta tiedotukset haudan hallinta-ajan päättymisestä tai hoitamattomuudesta saavuttavat hautaoikeuden haltijat.

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 9.1. korottaa hautaustoimen maksuja. Maksuja on edellisen kerran tarkistettu kaksi vuotta sitten.

Uudet hautaamisesta perittävät maksut tuodaan yhdenmukaisiksi pääkaupunkiseudun muiden seurakuntayhtymien kanssa. Lisäksi halutaan varmistaa, että kustannus kattaa hautaamisesta koituvat todelliset kustannukset.

Muutokset edellisvuosien hinnastoon verrattuna ovat arkku- ja tuhkahaudan hautausmaksussa, jotka sisältävät haudan avaamisen ja peittämisen ja haudan peruskunnostuksen, sekä vantaalaisten tuhkausmaksussa.

Uudet hautaamismaksut ovat seuraavat (nykyinen hinta suluissa):

  • Arkkuhautaan hautausmaksu vantaalaisille 560 € (540 €)
  • Tuhkausmaksu vantaalaisille 220 € (200 €)
  • Muistolehtoon hautaamisen hautausmaksu 115 € (105 €)
  • Tuhkahautaamisen hautausmaksu 135 € (125 €)
  • Alle 1-vuotiaan arkun tuhkaaminen on maksutonta

Maksusta voidaan myöntää vapautus henkilöille, joilla on rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnus sekä heidän aviopuolisoilleen.

Ruskeasannan hautausmaalle valmistuu laajennusosa

Ruskeasannan hautausmaan laajennusalueelle valmistuu kesällä 2019 arkkulehto ja sirottelualue, jotka otetaan käyttöön 1.9.2019.

Arkkulehto ja sirottelualue ovat uudenlaisia hautaamismuotoja, ja näille on nähty tarpeellisena laatia uudet maksut. Ruskeasannan hautausmaalle on suunniteltu 1 500 uutta arkkuhautapaikkaa.

Myös Helsingin pitäjän hautausmaa-alue laajenee. Laajennusten myötä pystytään turvaamaan riittävä määrä hautasijoja vantaalaisille myös tulevina vuosikymmeninä.

Haudoista perittävien maksujen suuruudet menevät vielä yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Hinnastoon esitetään uusiksi maksuiksi arkkulehto- ja sirotteluhintoja. Sirottelualueen maksu koostuu haudan lunastuksesta 30 € sekä hautausmaksusta 55 €. Muille kuin vantaalaisille sirottelualueen haudan lunastusmaksuksi esitetään 90 €.

Arkkulehdon hautasijamaksuksi esitetään 730 € ja hautausmaksuksi 560 €.

Uusia arkkuhautapaikkoja luovutetaan vain vantaalaisille. Uurnahautauspaikkoja luovutetaan myös muille kuin vantaalaisille. Lisäksi vanhoihin sukuhautoihin voidaan haudata muitakin kuin vantaalaisia.

Omaisia pyydetään päivittämään yhteystietoja hautausmaan toimistoon

Hautojen hoitoon ja hautojen hallinta-aikaan liittyviä tiedotteita lähetetään aika ajoin hautaoikeuksien haltijoille eli käytännössä vainajien omaisille. Jotta nämä tiedotukset saavuttaisivat omaiset, yhteystietojen tulisi olla kunnossa hautarekisterissä. Omaisia pyydetään päivittämään muuttuneita yhteystietoja seuraavaan osoitteeseen tai puhelinnumeroon seuraavina aikoina:

Hautausmaan toimisto

  • Pappilankuja 5, Vantaa (Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa)
  • vantaa.hautaustoimi@evl.fi
  • puh. 09 8306 220 arkisin klo 9-15

Kuva Hans von Schantz