Vantaalaisten mielikuvat Vantaan seurakunnista ovat pääosin hyviä

17.12.2018 09.20

Hääyö Pyhän Laurin kirkossa Hääyö Pyhän Laurin kirkossa

Kymmenesosa jäsenistä on kontaktissa seurakuntaansa kuukausittain, kertoo uusi tutkimus.

Vantaalaiset näkevät seurakuntien tärkeimpänä tehtävänä vähäosaisten puolustamisen ja yhteiskunnan heikompien puolestapuhumisen sekä lasten, nuorten ja vanhusten auttamisen. Näistä parhaiten vastaajien mielestä seurakunnat ovat onnistuneet lasten ja nuorten tukemisessa. Se todennäköisesti kertoo seurakuntien vahvasta lapsi-, nuoriso- ja perhetyöstä, joka tulee monille kaupunkilaisille tutuksi lasten vanhempina, isovanhempina, kummeina ja muina lähiaikuisina. Lasten ja nuorten parissa tehtävällä työllä on laajat vaikutukset.

Tärkeäksi tekijäksi monille vastaajille nousi se, että kirkko tukee ihmistä elämään kristittynä omalla tavallaan. Tässä myös koettiin seurakuntien onnistuneen.

Vantaalla myönteisimmin seurakuntiin suhtautuvat nuoret sekä yli 55-vuotiaat. Kaikkein kirkkokriittisimpiä ovat puolestaan 25–34-vuotiaat. Miehet ovat hieman kriittisempiä kuin naiset. Noin kymmenen prosenttia jäsenistä on tekemisissä seurakuntien kanssa kuukausittain osallistumalla messuihin, tapahtumiin, kerhoihin tai muuhun toimintaan. Yli 60 prosenttia vastaajista on kontaktissa seurakuntien kanssa kerran vuodessa tai harvemmin.

- Vaikuttaa siltä, että vantaalaiset ovat perustyytyväisiä seurakuntiinsa. Sekä heidän kokemuksensa että mielikuvansa ovat myönteisiä tai neutraaleja. Samalla moni toteaa, ettei tunne seurakuntien toimintaa kovin hyvin, sanoo Vantaan seurakuntien viestintäpäällikkö Meri-Anna Hintsala

Yli puolet vastaajista toivoisi seurakuntien pitävän esillä ympäristökysymyksiä. Myös vapaaehtoisuudelle ja oman ajan antamiselle toisten auttamiseen ja vapaaehtoistyöhön on innokkuutta:  noin kolmannes vastaajista näkee mahdollisena löytää sopivia vapaaehtoistehtäviä seurakuntien kautta.

Pyhän Laurin kirkko on odotetusti tunnetuin seurakuntien tila Vantaalla

Tutuimpia seurakuntien tiloja ja paikkoja vastaajille olivat Pyhän Laurin kirkko ja Myyrmäen kirkko. Noin kaksi kolmesta on vuoden aikana käynyt Vantaan seurakuntien tiloissa tai paikoissa, kuten hautausmailla, kirkoissa, seurakuntakeskuksissa tai muissa paikoissa.

Vantaan seurakunnat osallistui valtakunnalliseen kirkon maine- ja tunnettuustutkimukseen syksyllä 2018. Kyselyyn osallistui yhteensä 12 seurakuntaa ja seurakuntayhtymää. Kyselyn toteutti Kirkon tutkimuskeskuksen toimeksiannolla Norstat Finland Oy.

Kuva: Tunnelmallista Hääyö-vihkitapahtumaa vietetään vuosittain Pyhän Laurin kirkolla. Kuvaaja Janita Autio.

« Uutislistaukseen