Keskustelu Pyhän Annan lastenkirkon kohtalosta jatkuu

7.11.2018 21.20

Pyhän Annan lastenkirkko

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 7.11.

 

Itä-Hakkilassa sijaitsevan Pyhän Annan lastenkirkon kohtalo jäi edelleen auki. Vantaan seurakuntien kiinteistöjohtokunta oli esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kirkon kunnostamisesta luovutaan, mutta yhteinen kirkkoneuvosto palautti asian uudelleenvalmisteluun yksimielisesti.

Pyhän Annan lastenkirkko on ollut suljettuna sisäilmaongelmien takia kolme vuotta. Kirkossa on tehty useita mittauksia ja korjauksia vuodesta 2013 lähtien, jolloin ensimmäiset ongelmat havaittiin.

Lastenkirkossa on järjestetty toimintaa erityisesti lapsille ja perheille. Alueen asukkaat keräsivät lokakuussa kirkon puolesta adressin, johon kertyi 740 nimeä. Myös Hakunilan seurakuntaneuvosto puolsi lausunnossaan kirkon korjaamista. Pyhän Annan lastenkirkko sijaitsee Hakunilan seurakunnan alueella.

Yhteisen seurakuntatyön johtoon Kirsi Rantala

Vantaan seurakuntien yhteisen seurakuntatyön johtajaksi valittiin teologian maisteri, pastori Kirsi Rantala. Hän työskentelee tällä hetkellä Helsingin seurakuntayhtymässä diakonian päällikkönä. Hän on toiminut myös perheasiain neuvottelukeskuksen johtajana ja seurakuntapappina. Aiemmalta koulutukseltaan Rantala on diakoniatyöntekijä, mitä työtä hän on tehnyt 20 vuotta ennen papiksi siirtymistään.

Vantaan seurakuntien yhteisen seurakuntatyön johtajan vastuualueisiin kuuluvat yhteinen diakonia, yhteinen kasvatus, perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja muutamat erillistehtävät. Johtaja toimii esimiehenä yhteisen seurakuntatyön palveluiden yksikössä, jossa on 36 työntekijää.

Kirsi Rantala

Henkilöstöpäälliköksi Maarit Martelin

Vantaan seurakuntiin henkilöstöpäälliköksi valittiin oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Maarit Martelin. Martelin on työskennellyt henkilöstöpäällikön tehtävissä 15 vuoden ajan muun muassa Helsingin ja Tampereen seurakuntayhtymissä, Tuusulan kunnassa, Kirkkopalveluissa ja Ilmailuhallinnossa. Hän on hoitanut avoinna ollutta Vantaan seurakuntien henkilöstöpäällikön tehtävää elokuusta lähtien.

Kuvat Sirpa Patronen ja Sini Pennanen

« Uutislistaukseen