Korson perhekerhotyöntekijä Erja Lindholm sai Teemu Laajasalolta Vauvan päivän erityismaininnan

28.9.2018 13.00

Erja Lindholm

Lindholm huomioi työssään erityisen monipuolisesti ja laajasti vauvaperheet.

Piispa Teemu Laajasalo tahtoo nostaa vuonna 2018 vauvamyönteisten seurakuntien esimerkiksi Helsingin hiippakunnasta perhekerhotyöntekijä Erja Lindholmin. Lindholm huomioi työssään erityisen monipuolisesti ja laajasti vauvaperheet.

Korson seurakunnassa toimii Lindholmin ansiosta säännöllinen iltaperhekerho. Iltaperhekerho mahdollistaa koko perheen osallistumisen toimintaan. Idea illalla tapahtuvasta perhekerhosta mahdollistaa vauvaperheen näkemisen laajana kokonaisuutena, johon kuuluvat myös isovanhemmat ja kummit.

– Lindholm on tehnyt pioneerityötä kehittäessään perinteistä perhekerhotyötä seurakuntalaisten toiveista ja tarpeista käsin. Seurakuntalaisten elämän asettaminen toiminnan suunnittelun keskiöön on työtä, jota on helppo sekä suuri ilo kehua, sanoo piispa Laajasalo.

– Piispana on erityinen ilo, että koko Helsingin hiippakunnassa seurakunnat ovat osoittaneet monessa olevansa edelläkävijöitä monimuotoisessa otteessaan huomioida vauvoja ja heidän perheitään toiminnassaan, viestinnässään sekä seurakuntien yhteisöllisessä rakentamisessa, piispa Laajasalo sanoo.

Vauvaperheet on huomioitu monissa seurakunnissa laajasti viikkotoiminnassa muun muassa perhekerhoina ja -kahviloina, esikoisvauvaryhminä, vauvamuskareina sekä brunsseina. Useissa seurakunnissa vauvaperheet on nähty merkittävästi osana jumalanpalveluselämää säännöllisinä vauvoille suunnatuina ehtoollisjumalanpalveluksina. Vauvaperheiden osallistumista seurakunnan jumalanpalveluselämään on tuettu viestimällä lasten mahdollisuuksista osallistua jumalanpalveluksiin sekä huomioimalla vauvaperheitä kirkkotilassa. Seurakunnissa on tuettu kastetta muun muassa järjestämällä seurakuntien yhteisiä Kastepäiviä ja joihinkin kirkkotiloihin sijoitetuilla kastepuilla. Kummiutta on vahvistettu positiivisesti.

Seurakunnat ovat myös kuunnelleet laajasti vauvaperheiden ääntä hyödyntäen sosiaalisen median kanavia ja paikallisia asukasryhmiä. Näiden ryhmien myötä on löydetty tapoja vauvaperheiden omaan aktiiviseen osallistumiseen sekä vastuunkantoon seurakunnassa.

► Lue Kirkko ja kaupunki -lehdestä Erja Lindholmin haastattelu

(Kuva: Maaria Keskitalo)

« Uutislistaukseen